torsjö live vers2

Kan vi lita på Eneroths besked om Sydostlänken?

Kan vi lita på Eneroths besked om Sydostlänken?

INSÄNDARE. Fredagen den 10 juni kom ett svar från regeringen när det gäller Sydostlänken. På en presskonferens meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen satsar 3,9 miljarder på Sydostlänken. Frågan är dock – kan vi lita på beskedet denna gången? Frågan är berättigad efter alla turer som har varit under åren kring detta projekt.

Näringsliv och politiker i Blekinge, Skåne och Småland har kämpat länge för att projektet ska bli verklighet. Först lovades en byggstart till 2022 men den sköts upp. Under valrörelsen 2018 (juni 2018) kom Tomas Eneroth (S) med glädjebeskedet – Sydostlänken blir av, med byggstart 2024. Under innevarande mandatperiod har byggstarten dock flyttats fram en gång till. Nu till 2027. Nästa besvikelse kom i november 2021 i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033. Där står att arbetet påbörjas 2028 med målet att skjuta på de stora kostnaderna till efter 2033. Det är bra att regeringen nu har berättat att det ska satsas på Sydostlänken men hela den nya nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2022 – 2033 har ännu inte presenterats. Det gör regeringen senare i juni.

Järnvägen mellan Södra stambanan i Älmhult och Olofström är viktig för Volvo Cars produktion i Olofström. Projekt Sydostlänken innebär att denna järnväg på 41 km rustas upp och elektrifieras. Förutom detta så ingår det en byggnation av ny järnväg på 17 km mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn. Dessutom utreds 3 nya stationer i Olofström, Lönsboda och Vilshult.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Satsningen kommer att bidra till att gods kan flyttas från lastbil till järnväg. Utsläpp av växthusgaser minskar när järnvägen elektrifieras. Det skapas möjlighet till att utveckla nya transportlösningar mellan järnväg och sjöfart. Person- och godstrafik mellan Älmhult och Karlshamn via Olofström kommer att avlasta andra järnvägar. Trycket på Södra stambanan söder om Älmhult blir mindre. Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad avlastas också.

Sydostlänken behövs nu. Det har påtalats av både Volvo Cars och IKEA. Järnvägssatsningen kommer att få stor betydelse för den regionala utvecklingen i närområdet. Därför förutsätter vi nu att regeringen har justerat Trafikverkets förslag till nationell plan och ser till att projektet genomförs enligt tidigare fastställd tidsplan. Sydostlänken behöver vara klar senast år 2030 som Volvo Cars har krävt. Satsningar på infrastruktur i nordöstra Skåne och dess närområde är nödvändiga för Sveriges bästa.

Mårten Nobin (C), Stoby
kandidat i riksdagsvalet

Lars-Ivar Ericson (C), Tyringe
kandidat i valet till region Skåne

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se