torsjö live vers2

Dags att införa motorområde för unga

Dags att införa motorområde för unga

INSÄNDARE. Det är dags att införa ett motorområde för Hässleholms bilintresserade!

Hässleholms kommun är en landsbygdskommun. Behovet av A-traktorer, mopeder och bil är högst väsentligt. Detta ger i sin tur ett ökat intresse av motorer, framförallt bland ungdomar. Enligt Trafikverket finns det dryga 180 registrerade A-traktorer i kommunen. Idag finns det inget sätt för dessa ungdomar att organisera sig och träffas utan att det påverkar de som inte är intresserade. Vi har 180 anledningar till att ta detta på allvar och se över möjligheterna att gå dessa ungdomar till mötes.

Jag tycker det är bra att de träffas, umgås och utbyter goda idéer. Men att besökare på City Gross, Coop eller Ica Kvantum kommer i kläm är inte rätt. Inte heller är det rimligt att företagare och skattebetalare ska behöva bekosta städningen efter träffarna. Samtidigt har denna grupp med ungdomar länge blivit nonchalerade. Därför har jag tillsammans med Kristdemokraterna i Hässleholm instiftat ett vallöfte, om att det ska inrättas en egen plats för dessa ungdomar att vara och verka på.

Polisen har i angränsade kommuner vittnat om hur specifika platser för ungdomar gynnar både tryggheten för de som vistas där och folket i den direkta omgivningen. Att ungdomarna får en egen plats resulterar i att ägandeskapet tillfaller utövarna. Då blir det också enklare att föra dialog med gruppen som helhet, samtidigt som att underhåll och att platsen hålls i god form naturligt faller på utövarna. Likaså finns det utrymme för både polis och socialtjänst att snabbt kunna kontakta ungdomarna, utifall att tråkiga situationer uppstår.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Arbetet behöver naturligtvis inte falla på ungdomarna och utövarna själva. Utan det finns goda möjligheter att samarbeta med våra lokala motorklubbar, eller till och med Motorburen ungdom som närmst finns i Östra Göinge. Möjligheterna är oändliga. Men det är dags att vi från politiken på riktigt ser även dessa ungdomar. Jag hoppas och tror att vi till hösten kan påbörja arbetet med att hitta rätt motorplats.

Simon Berneblad (KD)
Andra namn för Kristdemokraterna
i valet till Hässleholms kommunfullmäktige

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se