torsjö live

Förslag: Kommunen bygger nytt ridhus och köper gammalt

Förslag: Kommunen bygger nytt ridhus och köper gammalt

Så här skulle den nya ridanläggningen kunna se ut. Bilder ur utredningen

Ridsportens lokalproblem på Österåsområdet i Hässleholm kan vara nära en lösning. En ny utredning, som redan ska vara politiskt förankrad, föreslår nu att kommunen bygger nytt stall, ridhus och hagar till Hässleholms ridklubbs ridskoleverksamhet och även köper den gamla ridanläggningen där Hässleholms hästsportförening kan fortsätta med tränings- och tävlingsverksamhet. Politikerna i kultur- och fritidsnämnden får information om förslaget under torsdagen, men beslut om investeringen på drygt 40 miljoner kronor fattas på högre nivå, troligen i kommunfullmäktige.

Den befintliga ridanläggningen är både nedgången och sedan länge för trång för föreningarna. Hässleholms ridhusförening äger den medan Hässleholms ridklubb och Hässleholms Hässtsportförening äger andelar. Från början gällde utredningen området kring Mölleröds kungsgård, men det är inte längre aktuellt, bland annat på grund av risken att naturvärden skadas och att barn och unga skulle få svårt att ta sig dit. Dessutom skulle det bli för dyrt.

Nu står det klart att ridverksamheterna stannar på Österås. Förra årets kritiserade förslag verkar inte aktuellt längre. Det innebar att kommunen skulle bygga en ny anläggning som ridskolan kunde använda hyresfritt medan hästsportföreningen lämnades kvar på den gamla anläggningen, tappade huvuddelen av finansieringen och riskerade nedläggning. Hästsportföreningen menade att den ena föreningen skulle gynnas på den andras bekostnad. I ett brev till kommunen hävdade föreningen att detta skulle bryta mot kommunallagens likabehandlingsprincip. Det ledde till att kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) skickade tillbaka förslaget för komplettering, just för att säkerställa att likabehandlingsprincipen följs.

Kommunen föreslås också köpa den gamla ridanläggningen och renovera den. Foto: Berit Önell

Förvaltningschef Anders Rosengren och fritidschef Henrik Samevik har uppdaterat utredningen och har ett tydligt förslag. För att gynna hästsporten som helhet och inte enbart ridskolans ungdomsverksamhet bör kommunen köpa den befintliga anläggningen och utveckla den samtidigt som det byggs nytt till ridklubben. Andelssystemet avvecklas och föreningarna får samma förutsättningar för sina verksamheter. Föreningarna är positiva till detta. Det var de även i ett tidigare skede när kommunen dock backade ur.

Nu föreslås en köpeskilling på 1,3 miljoner kronor som uteslutande ska gå till att täcka skulder. Kommunen tar över ansvaret och åtgärdar fastighetens brister. En konsult har besiktigat fastigheten och bedömt att kostnaden för renovering kortsiktigt uppgår till cirka 2,7 miljoner kronor. Hästsportföreningen får liksom ridklubben ansvar för rörliga kostnader och kan söka bidrag för dessa, liksom andra föreningar.

Den nya anläggningen med ridhus och stall för 31 hästar föreslås byggas på kommunägd mark strax söder om nuvarande anläggning. Investeringskostnaden beräknas till cirka 40 miljoner kronor och den årliga driftskostnaden till cirka 2,9 miljoner kronor.

Enligt Henrik Samevik finns ett klart politiskt stöd för förslaget.

– Det är de signaler vi fått, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-11-03 Kommunens stöd kan slå ut hästsportförening

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se