Gruppen-3a-328x120

Fler ändrade sitt val till gymnasium i Hässleholm

Fler ändrade sitt val till gymnasium i Hässleholm

Fler elever ändrade sina gymnasieansökningar till Hässleholms fördel under årets omvalsperiod. Det leder till att både bygg- och anläggningsprogrammet och ekonomiprogrammet får fler utbildningsplatser än i det tidigare förslaget till organisation. Både estetiska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet återkommer som förväntat.

Efter den första ansökningsomgången i våras var antalet sökande till bygg- och anläggningsprogrammet så få att barn- och utbildningsnämnden beslöt att preliminärt dra ner antalet platser från 28 till 16, det vill säga från två klasser till en. Då var bara tolv sökande behöriga. Ekonomiprogrammet hade 31 behöriga sökande och drogs ner ännu mer, från 60 platser till 32, också det från två klasser till en.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Jacobsskolans bygg- och anläggningsprogram fick betydligt fler sökande under omvalsperioden och två klasser istället för en kan därmed starta i höst .

Nu har nämnden beslutat att återställa antalet platser på de båda programmen till 28 respektive 60 platser. På bygg är 21 behöriga elever preliminärt antagna och på ekonomi 44. Bygg har också fem preliminärt antagna från IMV, så kallat programinriktat val till utvalda yrkesprogram för ett begränsat antal elever som inte når upp till behörighetskraven.

Estetiska programmet har nu 14 behöriga preliminärt antagna, två mer än i våras, till sina 20 platser. Restaurang har fortfarande sex behöriga sökande och sex från IMV.

Totalt finns 476 utbildningsplatser fördelade på 15 program inom Hässleholms gymnasium i höst. Det är fler platser än vid den slutliga antagningen föregående läsår då det fanns 406. Antalet sökande är nu något färre, 483 jämfört med 494 inför förra läsåret.

Men antalet behöriga sökande är alltså fler efter omvalsperioden, 319 jämfört med 302. Antalet obehöriga ökade också, från 144 till 164.

– Det är glädjande att fler elever nu har valt skolor i Hässleholm, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M).

Berit Önell

Läs mer:

2022-03-27 Pausade gymnasieprogram sannolikt räddade

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se