torsjö live vers2

Diarieförde inte rapporter om missförhållanden

Diarieförde inte rapporter om missförhållanden

Omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun diarieförde under mer än två år inte alla lex Sarah-rapporter och utredningar om missförhållanden. Lagbrottet uppdagades när nyhetsbyrån Sirén begärde att få en förteckning över rapporter som inte hade diarieförts korrekt. Sedan i fredags, den 17 juni, diarieförs alla lex Sarah-handlingar. Det berättar förvaltningen i ett pressmeddelande där förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh ber både allmänhet och personal om ursäkt.

Lex Sarah är till för att personal ska larma om allvarliga missförhållanden i omsorgen. Offentlighets- och sekretesslagen kräver att alla handlingar som inkommer eller upprättas enligt lex Sarah diarieförs. I mars 2020 upphörde diarieföringen av sådana rapporter och utredningar på omsorgsförvaltningen i Hässleholm.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt pressmeddelandet berodde felet på en felaktig rutin som utvecklats på grund av en strävan att skydda vårdtagare i utsatta livssituationer. Personuppgifter eller uppgifter om levnadsförhållanden som kan peka ut enskilda ska inte komma till allmän kännedom.

Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

– Jag vill understryka att vi inte på något sätt har haft den här hanteringen i syfte att dölja något, utan att vår tanke har varit att enskildas uppgifter inte skulle komma ut på fel sätt. Men när vi förstod att hanteringen var felaktig rättade vi till det direkt, och vi är glada att detta har framkommit så att vi har kunnat komma till rätta med det som har blivit fel, säger förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh i pressmeddelandet.

Förvaltningen betonar att alla lex Sarah-ärenden hela tiden utretts och bedömts. Den felaktiga rutinen har inte gällt lex Maria-ärenden där personalen anmäler allvarliga medicinska brister.

– Alla som jobbar hos oss är skyldiga att rapportera enligt Lex Sarah när det behövs och vi uppskattar verkligen att det görs, eftersom det är så vi kan förbättras. Vi ber om ursäkt både till allmänheten och till våra anställda för att vi inte har hanterat dessa viktiga handlingar på rätt sätt, säger Åsa Ollerstam Lundh.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se