logga-ligg-tjock

Mallar för livsmedelsinspektion ändrade

Mallar för livsmedelsinspektion ändrade

Efter uppmärksamheten kring att livsmedelsinspektörernas beslut mot köttfusket på City Gross upphävdes som “felaktigt” har nu miljökontorets mallar ändrats. Den lagparagraf som användes gäller bara om fel beslut fattats, inte som i fallet City Gross när åtgärder vidtagits efter krav från inspektörerna.

– Det är olyckligt om det ter sig som att vi har gjort fel, säger tillsynschef Carina Westerlund.

Efter Frilagts frågor diskuterades saken på ett arbetsmöte på miljökontoret på måndagen. Där bestämdes att rutiner och mallar skulle ses över. Carina Westerlund berättar att det redan är gjort.

– Inspektörerna har följt rutinerna, men det fanns en otydlighet i mallarna, säger hon.

Inspektörerna skulle inte ha hänvisat till förvaltningslagens regler om felaktiga beslut.

– Paragrafen som användes var inte tillämplig nu utan skulle bara använts om det varit fel från början i vårt beslut, säger Carina Westerlund.

Formuleringen i beslutet och hänvisningen till en paragraf i förvaltningslagen ska inte användas i fortsättningen.

Nu handlar det istället om att målet med kraven från miljökontoret uppnåtts.

– De fick föreläggande och har utfört det vi begärde. Det betyder inte att vi gjorde fel när beslutet fattades, säger Carina Westerlund.

Hon vill inte lämna ut mallarna till Frilagt med motiveringen att de är arbetsmaterial, men berättar att det nu förtydligats hur ärendena ska avslutas när verksamhetsutövaren vidtagit åtgärder.

– Det finns två olika sätt. Antingen kan vi besluta att upphäva det gamla beslutet för att bristerna är åtgärdade. Det görs oftast vid förbud eller beslut om stängning av en verksamhet. Alternativt kan vi i ett nytt beslut konstatera att de tidigare bristerna är åtgärdade och att vi därmed avslutar ärendet, säger hon.

Inspektörerna behöver inte hänvisa till något särskilt lagrum för att fatta dessa beslut. Det behövs däremot om det ursprungliga beslutet faktiskt är felaktigt eller det har tillkommit nya omständigheter som föranleder en annan bedömning.

Carina Westerlund konsulterade under måndagen också kommunjurist Magnus Gjerstad.

– Jag ville bara stämma av att jag gjort rätt och att besluten är giltiga, förklarar hon.

Svaret blev att besluten är giltiga och man behöver därför inte ändra något i dem.

Carina Westerlund vet inte hur länge mallarna varit otydliga. Inspektören Orhideja Kovacevic, en av dem som fattade besluten om City Gross, har dock jobbat på miljökontoret i cirka tre år och säger att man gjort likadant hela tiden. Hon skickade också exempel på liknande beslut till Frilagt.

– Det är bra när sånt här kommer upp så det inte händer igen. Nu fick vi anledning att titta över mallarna, säger Carina Westerlund.

Berit Önell

Läs mer:

2022-06-17 Miljökontoret upphävde beslut mot City Gross

2022-06-20 City Gross felmärkte allt kött som packades om efter leveransdatum

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se