torsjö live vers2

City Gross felmärkte allt kött som packades om efter leveransdatum

City Gross felmärkte allt kött som packades om efter leveransdatum

Allt kött som packades om efter leverantörens packdatum i City Gross-butikerna fick nytt bästföredatum. Så var de nya maskinerna för vakuumpaketering programmerade. Det visar den fortsatta utredningen av skandalen.

– Huvudkontoret menade att allt skulle packas om samma dag. Men tyvärr var det inte så det funkade, säger livsmedelsinspektör Orhideja Kovacevic på miljökontoret i Hässleholm.

Vid ett möte på måndagen bestämdes att livsmedelsinspektörernas upphävande av besluten om föreläggande och förbud för att de varit “felaktiga” ska ses över.

Som Frilagt tidigare berättat beslöt livsmedelsinspektörerna i april om förbud mot att förlänga bästföredatum på färskt kött som paketerats om i butiken i Hässleholm och att sälja sådant kött.

City Gross marknadsförde sig vid invigningen 2016 som Hässleholms färskaste matbutik. Foto: Berit Önell

Ett föreläggande riktades också mot huvudkontoret i Hässleholm som måste utbilda personalen i samtliga butiker om datummärkning och tydliggöra vilka rutiner som gäller. Cheferna på huvudkontoret menade att instruktionerna inte varit tillräckligt tydliga. Rutinerna – som liksom lagen säger att leverantörens ursprungliga datummärkning inte får ändras – hade tydligen inte nått ut till butikerna, trots att de gällt sedan 2018. Personalens version var att huvudkontoret gett besked om att den nya vakuumpaketeringen förlängde köttets hållbarhet. Kvalitetschef Thomas Remgard dementerade att en sådan rutin skulle ha utfärdats av huvudkontoret.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu visar det sig att huvudkontoret ansvarat för att de nya maskinerna programmerats så att de flyttade fram bästföredatum på allt kött som packades om i butikerna. Datumet för ompaketeringen ersatte ursprunglig paketeringsdatum. Därmed flyttades också bästföredatum automatiskt fram. Detta var i sin tur förprogrammerat utifrån olika slags kött och särskilt framtagna hållbarhetstabeller. Personalen kunde alltså inte påverka datummärkningen.

City Gross huvudkontor i Hässleholm hade bestämt hur de nya paketeringsmaskinerna skulle programmeras – så att köttet fick nytt paketeringsdatum om det packades om efter leverantörens packdatum. Därmed flyttades också bästföredatum fram. Foto: Urban Önell

Enligt kontrollrapporten från livsmedelsinspektörernas uppföljande besök sätter personalen nu manuellt rätt bästföredatum på varje förpackning och alla datum dubbelkollas plus att stickprover tas ute i butiken. Den som packar måste också logga in med en personlig kod innan datum kan ändras.

– De har ändrat hela sitt system, säger Orhideja Kovacevic.

Var i princip allt felmärkt tidigare?

– Ja, det var nog det som många inte förstod, det var systematiskt.

De enda gångerna det blev rätt var när köttet paketerades om samma dag som det anlänt från leverantören, vilket inte var det vanliga.

Orhideja Kovacevic gjorde inspektionerna på City Gross tillsammans med kollegan Petter Backe. De har båda kommit fram till att besluten om förbud och föreläggande ska upphävas. De säger till Frilagt att besluten generellt ska upphävas när företagen åtgärdat bristerna eller gjort upp en åtgärdsplan. De är då “felaktiga”. Så har de också gjort i andra ärenden. Orhideja Kovacevic mejlar ett par exempel.

Men syftet är väl att bristerna ska åtgärdas?

– Ja, precis, säger Petter Backe.

Hur kan då ert beslut vara felaktigt?

– Det blir ju felaktigt. Nya omständigheter har kommit fram, säger Petter Backe.

Han instämmer i att det låter konstigt att kalla det tidigare beslutet felaktigt, som om det fattats på fel grunder.

– Jag håller med om det faktiskt, säger Peter Backe.

I detta fall består de nya omständigheterna i att City Gross vid uppföljningen slutat att felmärka köttet och att huvudkontoret planerat utbildning tillsammans med en extern aktör som också ska låta personalen göra kunskapstest.

Petter Backe försäkrar att inspektörerna inte backat från sina beslut.

– Det är absolut inte så jag tolkar det. Men det är möjligt att jag tolkat det fel på något sätt, säger han och förklarar att han tänker ta upp frågan på ett möte på måndagseftermiddagen.

Har City Gross haft synpunkter på era beslut?

– Nej, de har inte hört av sig, inte som jag vet, säger Peter Backe.

Orhideja Kovacevic försäkrar också att ingen har ifrågasatt de tidigare besluten i ärendet.

Hon hänvisar till förvaltningslagen som säger att en myndighet ska ändra ett beslut “om den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part”.

Hon menar att besluten inte var felaktiga när de fattades, men nu måste upphävas eller rättas eftersom det inte längre finns grund för dem. Inspektörerna använder en standardmall för att formulera besluten.

Efter mötet berättar Orhideja Kovacevic att frågan varit uppe och att tillsynschef Carina Westerlund ska titta vidare på den.

– Hon ska kontakta juristerna. Det har inte varit fel, men hon håller med om att vi ska formulera om texten, förklarar Orhideja Kovacevic.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) reagerade också när han läste i Frilagt om att besluten mot City Gross upphävts för att de skulle vara felaktiga.

– Jag har satt upp det på frågelistan inför onsdagens sammanträde för att få veta vad som hänt för att de skulle ändra sig så drastiskt. Men jag vet inte mer än vad jag läst i din tidning, säger han.

City Gross i Hässleholm hade vid den uppföljande inspektionen fortfarande inte ändrat etiketter där det står att kött är butiksstyckat, vilket inte stämmer. Skadan på golvet i fruktkylen var inte heller åtgärdat, men tid för renovering var bokad. Dessa brister ska följas upp vid nästa ordinarie kontroll.

Frilagt har sökt ansvariga på City Gross.

Berit Önell

Läs mer:

2022-04-22 City Gross fuskade systematiskt med datummärkning av kött

2022-06-17 Miljökontoret upphävde beslut mot City Gross

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se