Gruppen-3a-328x120

Liten polisinsats vid livsmedelsinspektion i vikingabyn

Liten polisinsats vid livsmedelsinspektion i vikingabyn

Det blev ingen stor polisinsats vid den planerade livsmedelsinspektionen i Vittfarnas vikingaby utanför Sösdala på tisdagen. Bara två poliser närvarade och kafé- och restaurangverksamheten godkändes utan anmärkningar.

Livsmedelsinspektionen i vikingabyns kafé och restaurang avlöpte utan anmärkningar. Foto: Nisse Nilén

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt har tidigare berättat om att en större polisstyrka flera gånger följt med bygglovsavdelningen på tillsynsbesök i vikingabyn. Två gånger vände de tillbaka med oförrättat ärende. Den tredje gången, i april i år, stormade nio poliser in på anläggningen för att kommunens företrädare skulle kunna mäta byggnaderna som enligt miljö- och stadsbyggnadsnämnden uppförts olovligt. Det blev en chockartad upplevelse för de ukrainska flyktingar som bara några dagar tidigare fått en fristad här, något som senare JO-anmäldes.

Livsmedelsinspektörerna har tidigare besökt vikingabyn utan problem, men då gällde det inte en egentlig tillsyn. Nu bedömde miljöchef Torbjörn Håkansson att polishandräckning var motiverad även för livsmedelsinspektörerna.

I den begäran om handräckning som han skickat till polisen förklarar han att förvaltningen vid myndighetsutövning inom plan- och bygglagen tidigare förvägrats tillträde till fastigheten samt att individer uppträtt hotfullt mot förvaltningens personal vid dessa besök.

– Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att motsvarande situation kan uppstå vid tillsyn av befintlig livsmedelsverksamhet varför handräckning är motiverad redan vid det första planerade tillsynsbesöket, skriver han.

Polisen bedömde dock att det inte fanns behov en någon stor insats denna gången. En bil med två poliser stod på parkeringen under hela inspektionen.

Polisstyrkan var denna gång betydligt mindre än de tidigare. I november 2021 såg det ut så här vid kommunens försök till tillsynsbesök i vikingabyn. De fyra poliserna nedanför trappan såg ut att komma från insatsstyrkan. Foto: Nisse Nilén

– Jag gick ut och frågade om de ville ha saft och bulle. Det ville de inte, men de var inte oroliga utan bedömde att det inte var nödvändigt att gå in. De sa också att vi hade gott rykte för att vi har fin mat, säger Oddvar Lönnerkrantz från vikingabyn.

De två livsmedelsinspektörerna hittade inga fel i det nyrenoverade köket. Dock bad de att få in kvitton för äggen som används i kaféet och restaurangen, vilket de fick samma dag.

Livsmedelsinspektör Johanna Johansson bekräftar att allt var i sin ordning.

– Det blev godkänt. Allt gick bra, det är bara lite information vi ska få in, säger hon.

Hon vill inte närmare kommentera polisens närvaro, men svarar nej på frågan om polisens hjälp behövdes.

– Det var inga problem, säger hon.

Miljöchef Torbjörn Håkansson var också med vid inspektionen. Foto: Nisse Nilén

Miljöchef Torbjörn Håkansson var också på plats i vikingabyn.

– Jag följde med eftersom Oddvar önskat min närvaro, säger han.

Han bedömde inte heller att det var några problem att inspektera verksamheten.

– Jag upplevde det som en helt vanlig inspektion, säger han.

Han är nöjd med att polisen var på plats.

– De svarade ja på vår förfrågan och dök upp som avtalat. De stod på parkeringen och höll sig passiva i bakgrunden, säger han.

Han vill inte säga om han förväntat sig en större insats från polisen eller om det visade sig onödigt.

– Det är en bedömning från polisen. Jag upplevde att det var en korrekt bedömning, det fungerade på ett bra sätt, säger han.

Oddvar Lönnerkrantz säger att han uppskattade att Torbjörn Håkansson var med vid inspektionen. Men han tycker också fortfarande att miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) borde träffa vikingabyns företrädare för att prata om bygglovsärendena. Han förstår inte vad Kenny Hansson menar med att han skulle bli jävig om han träffade dem.

Framöver lär det bli färre livsmedelsinspektioner i vikingabyn eftersom Vittfarnas planerar att endast ha säsongsöppet i kafé och restaurang som då klassas ner.

– Vi stänger i september på grund av att vi ska göra en omfattande utbyggnad, säger Oddvar Lönnerkrantz, men är hemlighetsfull om vad denna innebär.

Berit Önell

Läs mer:

2022-06-27 Nya straffavgifter och polisinsatser mot vikingabyn

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se