logga-ligg-tjock

Förundersökning efter hemliga mötet i stadshuset

Förundersökning efter hemliga mötet i stadshuset

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) träffade en medborgare i stadshuset en söndagskväll för att prata om konsekvenserna av att han överklagat ett kommunalt beslut. Foto: Berit Önell

Polisanmälan mot kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) har nu lett till en förundersökning om tjänstefel. Men polisen har ännu inte vidtagit några direkta utredningsåtgärder i ärendet om det hemliga mötet i stadshuset. Där ska kommunalrådet ha försökt övertala Martin Persson att dra tillbaka sitt överklagande av kommunfullmäktiges beslut att köpa Björksäters äldreboende för 40-45 miljoner kronor mer än värderingarna visade att det var värt.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) kontaktade…
…Martin Persson för att diskutera hans överklagande av Björksäter-affären.

Martin Persson redogör i sin polisanmälan noggrant för turerna kring mötet den 15 maj. Han träffade Lars Johnsson ett par dagar efter beskedet att fastighetsägaren inte ville förlänga avtalet om försäljningen av äldreboendet om inte kommunens beslut vunnit laga kraft senast den 30 juni. Det var bland annat det Lars Johnsson ville prata med honom om.

– Jag har som kommuninvånare all rätt att få saken prövad i domstol, om det är lagligt eller ej att köpa denna fastighet till ett så stort överpris som kommunen ville göra, skriver Martin Persson i anmälan som lämnades in i måndags.

Han menar att kommunens högste politiker försökte ta ifrån honom hans rätt att överklaga och förklarar att han kände sig pressad.

Thomas Erhag, professor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet, har också sagt till Frilagt att ett sådant agerande från en kommunal företrädare innebär ett försök att runda rätten att överklaga.

Polisen lämnade ärendet direkt till åklagarkammaren i Kristianstad som dock beslutat att förundersökningen ska ledas av polisen.

– Det finns inte särskilda skäl för åklagarmyndigheten att ta över, berättar vice chefsåklagare Eva Norberg.

Sådana särskilda skäl för en utredning om tjänstefel kan vara brottets allvarlighetsgrad, men också vilken typ av tjänstefel det gäller.

Enligt förundersökningsledaren Johan Claesson vid Hässleholmspolisen är sista ordet inte sagt om vem som ska leda förundersökningen.

– Så långt har vi inte kommit. Det är väl inte riktigt avgjort vem som ska leda förundersökningen. De har lagt det till polisen, men vi får se. Det är ju inte gjort direkt några utredningsåtgärder ännu, säger han.

– Det kan bli så att vi överlämnar ärendet till åklagaren igen, beroende på vad som kommer fram.

Han förklarar att polisen nu ska titta närmare på fallet. Själv har han inte ens hunnit ta del av alla uppgifter i anmälan.

– Jag har börjat, men eftersom jag ska ha semester blir det någon annan som tar över, säger han.

Han betonar att det som hittills hänt enbart är att polisen fått in en anmälan och inlett en förundersökning om tjänstefel.

– Det är viktigt att säga att för att någon anmäler någonting är det inte säkert att det är så, förklarar han.

Lars Johnsson är i anmälan angiven som misstänkt, men det betyder inte att han formellt är misstänkt för brott enligt polisens terminologi.

Johan Claesson förklarar att tjänstefel inte generellt utreds av åklagare.

– I grunden är åklagare förundersökningsledare vid grövre brott, är de av enklare beskaffenhet leder polisen utredning. Men polisen kan även leda förundersökningar om lite grövre brott om det inte finns någon misstänkt inledningsvis. Sedan är det åklagaren som avgör.

– Skulle det vara grovt tjänstefel blir det säkert åklagarlett, men så långt har vi inte kommit här att vi kan säga det, säger han.

Lars Johnsson har bekräftat att mötet ägt rum, men förklarat att han aldrig pressat Martin Persson utan enbart informerat om konsekvenserna av överklagandet. Han ville att Martin Persson skulle ha alla fakta på bordet för att kunna besluta om han skulle dra tillbaka överklagandet eller inte.

Berit Önell

Artikeln har klandrats av Mediernas Etiknämnd. Beslutet kan läsas på www.medieombudsmannen.se

Läs mer:

2022-07-08 Lars Johnsson (M) ville få Martin att dra tillbaka överklagande

2022-07-11 Polisanmälan mot Lars Johnsson om tjänstefel

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se