torsjö live vers2

Lokala partier ställer inte upp i årets val

Lokala partier ställer inte upp i årets val

Medborgarpartiets ledare Evert Storm har gett upp politiken. Foto: Berit Önell

Inget av de två lokala partier som startade i Hässleholms kommun inför valet 2018 ställer upp i år. Kommunens Röst lade som planerat ner direkt när det stod klart att rösterna var för få för en plats i kommunfullmäktige. Medborgarpartiet ligger nu på is, trots att förhoppningen fanns att komma igen till nästa val. Partiledaren Evert Storm, 83, har visserligen egen nyckel till stadshuset, men det är av en helt annan anledning. Han är borgerlig vigselförrättare, ett uppdrag som han gärna fortsätter med och som tar en del av hans tid.

Varken Kommunens Röst eller Medborgarpartiet nådde upp till de två procent av rösterna som krävs för att komma in i kommunfullmäktige. Folkets väl, som varit representerat i fullmäktige sedan 1998, blev därmed även denna mandatperiod det enda lokala partiet. Så ser det ut att förbli även efter årets val. Det är dock fortfarande möjligt för nya partier att anmäla sitt deltagande till Valmyndigheten. Det ska ske senast 30 dagar före valdagen. Till valet den 11 september blir senaste anmälningsdag alltså den 12 augusti.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunens Röst startades av bland andra Ulf Erlandsson som 2017 hoppat av från SD sedan han tvingats bort från kommunalrådsposten efter bara drygt tre veckor. Toppnamnet Mattias Berglund, företagaren som ville verka för direktdemokrati genom att låta medlemmarna rösta via en app, gick över till Folkets väl. Men han återfinns först på plats elva på valsedeln och håller nu en låg profil.

– Jag ville inte stå högre på listan. Jag är inte den som gärna ställer mig i talarstolen på kommunfullmäktige, säger han.

Medborgarpartiet, som startade på grund av vad som beskrivs som politikernas ohörsamhet inför engagemanget för att bevara musikpaviljongen i Officersparken, levde vidare en tid efter valet 2018. Partiet skrev insändare och skickade också några skrivelser till kommunen, bland annat för att p-skiva skulle införas och Magnarpskolonin bevaras.

Men sedan gick luften ur.

– Om vi bara hade haft ett enda mandat kunde vi lagt fram förslag i fullmäktige, säger Evert Storm.

Nu har partiet mycket små möjligheter att påverka. Det har sannolikt bidragit till att många av de engagerade medlemmarna tröttnat.

– Det smärtar lite att vi inte fick gehör för det vi arbetade för, säger Evert Storm.

Han trodde själv 2018 att partiet åtminstone skulle komma in i fullmäktige eftersom han uppfattade att det fanns ett stort stöd bland invånarna.

– Men många gnäller mellan valen och när de ska komma till skott och rösta faller de tillbaka och röstar på det parti de brukar, säger han.

– Vi låter det bero nu. Förtroendet saknades bland medborgarna. Det är också en kolossal massa jobb med politiken.

Men partiet är inte nedlagt utan ligger vilande.

– Är där någon som vill ta över så finns det tillgängligt, säger Evert Storm.

Han är ändå glad över sin korta politiska erfarenhet.

– Det har varit mycket intressant och lärorikt. En trevlig tid och inte minst tiden dessförinnan, säger han.

Han har många minnen att tänka tillbaka på, inte minst av turerna kring den dyra flytten av paviljongen efter att kommunen sålt tomten billigt till K-Fastigheter.

– Vilken fadäs! Det var ren prestige. Två och en halv miljon av skattemedel. Jag blir fortfarande förgrymmad när jag tänker på det, säger han.

Försöket att få en folkomröstning i frågan misslyckades sedan många av de cirka 5 000 insamlade namnunderskrifterna underkänts av formella skäl.

Mycket intressant och lärorikt, tycker Evert Storm om sin politiska erfarenhet. Men han blir fortfarande förgrymmad när han tänker på kostnaden för att flytta musikpaviljongen. Foto: Berit Önell

Innan Medborgarpartiet startade hade paviljongaktivisterna utfrågning av alla partier på nu nedlagda Café Verum där de också brukade ha sina möten.

– Vi satte alla partier under luppen. Vissa tyckte det var jättebra, andra gick därifrån. Vi var givetvis ett hot mot de etablerade partierna, säger Evert Storm.

Han har fortfarande en del synpunkter på lokala politiska frågor.

– Jag förlikar mig inte med att Paradiset förstörs, säger han.

Han skulle gärna se att Hässleholm fick en högskola och betonar att kommunens tjänstemän och politiker måste vara nåbara och svara medborgarna.

– Det är så viktigt. De måste lyssna, det finns alltid någon som har något vettigt att säga.

Däremot tycker han inte alltid om tonen politiker emellan i kommunfullmäktige.

– Jag tycker att de ska vara ödmjukare, säger han.

Han är en pigg och aktiv 83-åring och har mycket annat att syssla med när han nu lagt politiken åt sidan. Han är aktiv i förenings- och musiklivet sedan många år tillbaka. I vår och sommar har han haft fullt upp som vigselförrättare, ibland blir det tre kärlekspar på samma dag. Två-tre i veckan är mer normalt.

– Det är rusch nu efter pandemin, säger han.

Han brukar bjuda hem paren för samtal före ceremonin, något som han tror att han är rätt ensam om. Han vill hinna träffa dem, prata lite, kanske hitta någon dikt som passar.

– Det är jättetrevligt, säger han.

Par som vill gifta sig borgerligt tar kontakt med kommunen som i sin tur kontaktar en vigselförrättare. Ibland önskar någon att just Evert Storm ska viga dem. En gång var det ett par som ville ha “en rolig gubbe” och det blev han.

– Det var rätt kul, jag bjuder på det, säger han leende.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se