torsjö live

SD-politikernas ”kamp” ett övergrepp

SD-politikernas ”kamp” ett övergrepp

INSÄNDARE. ”Tre års kamp för rättvisa – vi kommer inte ge oss”, det är rubriken på en insändare undertecknad av kommunalrådet Hanna Nilsson, SD och Susanne Lottsfeldt, SD. I insändaren tar paret upp ett omsorgsnämndsärende omfattande Peter. Hanna Nilsson och Susanne Lottsfeldt uppvisar i insändaren en skrämmande okunskap angående förvaltningsrätt. I fallet Peter menar man att Hässleholms Kommun har behandlat Peter orättvist.

Om en offentlig myndighet har fattat ett felaktigt beslut i ett ärende, så har man rätt att överklaga beslutet till en förvaltningsdomstol. Det  är inte upp till kommunalrådet att godtyckligt agera aktivist för en enskild person och förorda undantagsbestämmelser i ett specifikt fall. I Hanna Nilssons fall har agerandet påfallande likhet med vad som brukar kallas ministerstyre, vilket i Sverige är förbjudet. 

Om Nilsson och Lottsfeldt finner brister i lagstiftning eller tillämpningsföreskrifter skall man politiskt verka för en förändring av lag eller föreskrift. Politikernas skyldighet är att skapa ramarna, de ramar som tjänstemännen sedan verkar inom. Orättvisa uppstår om vi har olika regler, beroende på vem vi kan engagera. Byråkratin, som ofta kritiseras, syftar till att alla får en likartad behandling. Likhet inför lagen gäller på alla områden! Regeringskansliet, på sin webbplats, beskriver processen på ett enkelt sätt: ”Regeringen kan alltså styra hur myndigheterna ska arbeta. Men regeringen får aldrig styra över hur myndigheten använder lagarna”.

Man måste också fråga sig varför duon väljer att beskriva sitt våndande över Peters behandling i en insändare? Naturligtvis för att det är valår! Sverigedemokraterna i Hässleholm har opportunistiskt engagerat sig för Peter och populistiskt offentliggjort sitt ställningstagande. Cyniskt utnyttjas Peter för att skapa politiska sympatier och för att skapa en illusion att ”Sverigedemokraterna agerar för de i samhället som inte har en egen röst!”. Andra som saknar en röst i samhället har dock en helt annan erfarenhet av Sverigedemokraterna.

Stanley Hallström, partipolitiskt Oberoende

Läs också:
Ulrika Widmark Barnekow (FV): Starka ord, men svagt kämpat
Hanna Nilsson & Susanne Lottsfeldt: Tre års kamp för rättvisa – vi kommer inte ge oss!

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se