torsjö live vers2

Nu behövs snabb och billig el snarare än kärnkraft

Nu behövs snabb och billig el snarare än kärnkraft

INSÄNDARE. Låt oss prata lite fakta om vår energiförsörjning. Förra året vid den här tiden konsumerade vi och exporterade vi enligt Svenska kraftnät ungefär lika mycket el. Skillnaden är att i år har vi 4-500 % högre elpriser. Varför? Stängningen av Ringhals 2 ökade priset på det fasta el-abonnemanget från 50 öre till 90 öre/kWh i augusti 2021. I år måste jag binda upp mig på 537 öre/kWh. Så om nu stängningen av Ringhals är boven i dramat, varför hade jag inte 500 % höjning förra året?

Jo för förra året så krigade inte Putin i Ukraina. Han har stängt gasleveranser till EU och stängde eltillförseln till Finland så att de trots splitter ny kärnkraft behöver importera mer el. Även om stängningen av Ringhals, som stod för ca 7 % av energiproduktionen i Sverige, höjde priserna så var det marginellt i sammanhanget. Även faktorer som att kärnkraftverk i Frankrike behövde dra ner på effekten p.g.a. att kylvattnet från floderna var för varmt, extremvärmen i Europa där kylanläggningar gick på högvarv o.s.v. gör inte saken bättre.

Trots att Frankrike har 70 % kärnkraft, har de Europas högsta elpriser av den enkla anledningen att kärnenergi är inte billig. Den är det dyraste energislag som finns, i byggnad och drift.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men den största anledningen till våra höga elpriser i Skåne är den marknad som vi är uppkopplade till. Och de orättvisa elprisområden som Alliansen skapade 2011. Ni får gärna skylla på den sittande regeringskoalitionen för att de inte tagit bort elområdena och gjort kostnaderna mer rättvis, men det var Alliansen som införde den!

Jag är för kärnkraft för att vi behöver en blandad energipark. Men jag tänker inte vänta 8-15 år på att ett nytt kärnkraftverk ska byggas, med en budget på flera hundra miljarder som kommer bekostas till stor del av oss skattebetalare. Kriget i Ukraina kommer att fortgå länge och Putin kommer att göra allt för att såra EU med sina aktioner, och att då som högern föreslår vänta flera år på att ett nytt kraftverk ska byggas är oansvarigt.

Jag stödjer hellre en snabb utbyggnad av billig vindkraftsel vars ringa subventioner via elcertifikat är småpotatis jämfört med de subventioner som måste till för ny kärnkraft. Ja, det tar resurser i anspråk, precis som skrytbyggen i Hässleholm. Men precis som hus, så behöver vi en balansering av effekten i våra ledningar och vi i Skåne har precis samma ansvar att upprätthålla den som alla andra landskap.

Ni får gärna ta bort skatten på el. Men med ca 35 % skatt så hade mitt fasta pris blivit ca 350 öre utan skatt i år. Jämfört med 2021 på 90 öre, inklusive skatt, så är det fortfarande extremt högt. Och tänk då på att även stat och landsting har drabbats av ökade kostnader p.g.a. el och bränslepriserna.

Och hur ska ni då bygga ett kärnkraftverk om där inte finns pengar att finansiera den via den skatt ni vill få bort?

Ulf Nilsson, medborgare

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se