torsjö live

SD har aldrig tagit upp Peters ärende i omsorgsnämnden

SD har aldrig tagit upp Peters ärende i omsorgsnämnden

INSÄNDARE. Svar på Tobias Åbergs insändare 16/8 2022 angående påståendena om vad SD har gjort för att hjälpa Peter att få behålla sitt familjehem och vad vi andra partier inte har gjort. Undertecknad är Folkets väls (FV) ledamot i omsorgsnämnden och jag vill härmed klargöra att:

– Jag inte fått några redogörelser om Peters ärende sända till mig. 

– Lottsfeldt (SD), andre viceordförande i nämnden, har aldrig under de 3 år de säger sig arbetat för Peters välbefinnande någonsin tagit upp ärendet vid något nämndsammanträde. Detta har jag fått bekräftat av omsorgsförvaltningen. 

– Ingen i SD-gruppen har heller någonsin tagit upp ärendet med mig varken för information eller diskussion. 

Inget av de tre påståendena i insändaren är alltså korrekta och vi i FV är uppriktigt ledsna om SD har förmedlat oriktiga uppgifter till er och att detta i sin tur gjort att ni i familjen runt Peter, samt Peter själv, kanske levt i tron att SD politiskt drivit frågan och att vi i Folkets väl inte brytt oss.

Jag kan bara svara för FV samt mig som ledamot i omsorgsnämnden och det är att jag inte blivit informerad om ärendet och därmed inte kunnat agera. Är det något vi i FV värnar om så är det kärnverksamheterna och däri ingår omsorgen. Alla skall få den hjälp och stöttning som behövs för just den individen och de anhöriga. 

Jag vidhåller vad jag skrev i min förra insändare att Lottsfeldt (SD) hade kunnat gå till handling för 3 år sedan genom att ta upp ärendet i nämnden och prata med oss andra politiker eller själv, redan då, ha lagt ett så kallat initiativärende som vi direkt kunnat ta ställning till.

SD har alltså känt till ärendet i 3 år men ej handlat förrän nu strax före valet. Jag tycker det är omoraliskt att ett parti (i detta fall SD) på osanna grunder försöka plocka politiska poäng och därtill hänga ut politiker i media i stället för att ta upp ärenden i rätt instans. Hade SD gjort det redan för 3 år sedan, när de uppmärksammade fallet, hade det sparat 3 års oro för Peter och hans familj.

Ulrika Widmark Barnekow, FV
Ledamot i omsorgsnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se