logga-ligg-tjock

Helhetsgrepp krävs mot de kriminella gängen

Helhetsgrepp krävs mot de kriminella gängen

INSÄNDARE. Vi har nu åter igen fått uppleva en skjutning i Hässleholm och det är förskräckligt att det dödliga våldet kryper närmare. I insändare och artiklar i tidningarna var och varannan dag och skriker man efter fler poliser, strängare straff och fler övervakningskameror.

Problemet och frågorna är mer komplexa än så. Först och främst så tror vi att man haren övertro på övervakningskameror. De kan självklart göra en viss nytta på vissa platser. Problemet är att förövarna lätt kan maskera sig med svart huva och munskydd. För att en bild eller en bildsekvens skall vara användbar i en rättegång så krävs det väldigt skarpa bilder och att man kan se ansiktet klart och tydligt på förövaren. Detta är svårt att uppnå. Övervakningskameror kan ge en falsk trygghet men vara bra att tillfälligt ta till när problem uppstår, typ att polisen kan sätta upp kameror i 90 dagar då dom anser att det finns behov. Pär Cederholm, lokalpolisområdeschef, säger att det finns risker med övervakning, om det sker slentrianmässigt. Övervakning är inte en åtgärd som vidtas lättvindigt. Slut citat.

Det som oftast ligger bakom skjutningar är handeln med droger. Man skjuter mot varandra för att säkra sitt revir eller för att man inte har betalt sina skulder för en drogaffär. Åldrarna på de som skjuter kryper längre och längre ner och unga pojkar rekryteras in i de kriminella gängen för att bli deras springpojkar. Tyvärr ser vi en tystnadskultur som innebär att ingen vågar vittna eller anmäla att de blivit beskjutna. Därför är det svårt för polisen och åklagarna att binda någon till brotten. Pär Cederholm, lokalpolisområdeschef, säger att han förutsätter att detta är en fortsättning på den tidigare konflikt som finns. Han säger också att konflikten rör territorium på drogmarknaden. Friktion uppstår när tidigare aktörer efter avtjänat fängelsestraff upptäcker att nya spelare tagit över i deras frånvaro. Efterfrågan är konstant, och därmed mängden pengar. Vill man ha större del av kakan behöver man tillskansa sig någon annans. Våldskapitalet avgör hur stora marknadsandelar man kan tillskansa sig. Slut citat.

För att komma tillrätta med dessa problem så måste man gå till roten med det onda, det vill säga stoppa och förhindra droghandeln. Därför räcker det inte med bara fler poliser, strängare straff och övervakningskameror. Vi måste stoppa drogimporten vid våra gränser för att störa och förhindra handeln. Så länge vi inte satsar mer på tullens verksamhet så kommer drogerna att fortsätta flöda in i landet och kriget om drogerna kommer att fortsätta. Vi måste ge polisen och tullen både resurser och verktyg så att de kan bryta införseln och försäljningen och då pratar vi inte småhandlarna utan de som sitter på toppen av den här näringskedjan.

Vi måste ha fler poliser men dessa poliser måste vara ute och röra sig mer i vardagen, träffa ungdomar, vara ute i områden där de kriminella rör sig. Polisen måste ta rygg på buset och buset skall känna flåset i nacken varje dag från polisen. Vi behöver bygga ut våra fängelser och häkteslokaler. Dessa är i princip överfulla och skall vi skärpa straffen så kommer buset att sitta inne längre och det blir fler som måste tas in.

Vi måste bryta rekryteringen av unga killar som lockas in i de kriminella gängen. Dessa unga killar blir yngre och yngre och vi pratar nu om 10-11 års åldern. Dessa killar är inte dom som går ut med godkända betyg i skolan och som skall börja gymnasiet eller som spelar i fotboll i den lokala klubbens ungdomslag. Detta är killar som växer upp i trasiga familjeförhållanden, i segregerade områden och med en otrygg barndom. Barn som har svårt att hitta sin plats i samhället och är sårbara för rekrytering. Därför är det oerhört viktigt att vi fångar upp dom på olika sätt i ett tidigt skede och kan sätta in åtgärder för att lyfta dem så att de klarar skolan, hittar en identitet i samhället, kommer in i fotbollslaget eller i en annan förening där dom kan hitta en plats och bli en del i laget.

Detta kräver resurser till socialförvaltningen, skolan, polisen och kultur- och fritidsverksamheten. Dessa verksamheter måste bli mer tajta och gå in i varandras verksamheter och på ett naturligt sätt arbeta för att hjälpa dessa barn och ungdomar. Tillsammans måste de arbeta för att fånga upp dessa barn och ungdomar tidigt, lyfta bort dem från kriminaliteten och ge dem en framtid som innebär en bra skola och ett arbete. Samverkan och åter samverkan är nyckeln till framgång för dessa ungdomar.

Det finns ingen quickfix för att minska skjutningarna och kriminaliteten utan det handlar om långsiktigt och målmedvetet arbete och att ta ett helhetsgrepp över hela frågan. Vi måste arbeta på bred front för att knäcka gängen och kriminaliteten och framför allt rädda våra ungdomar från att hamna där. Inget barn föds till brottsling.

Thomas Haraldsson
Liberalerna – Kommunfullmäktigekandidat

Agneta Olsson Enochsson
Liberalerna – Gruppledare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se