torsjö live

Alla partier deltar i utfrågning om klimatet

Alla partier deltar i utfrågning om klimatet

Moderatorn Pål Börjesson, samt Anders Nylander och Mats Gunnarsson från Hållbara Hässleholm kommer att vara på plats under tisdagens politikerutfrågning.

Kommunpolitikerna förväntas ge svar på tal vid en utfrågning om klimatet i Hässleholms kulturhus på tisdag den 23 augusti klockan 18.30. Den centrala frågan är: Vad kan Hässleholms kommun göra för att minska sin klimatpåverkan? Arrangör för utfrågningen är Hållbara Hässleholm, som är en politiskt oberoende förening.

Tidigare i år skickade föreningen ut en enkät till de politiska partierna, där de ville ha besked om var de lokala företrädarna står, och i vilken mån de arbetar med miljöfrågorna. Av svaren att döma var intresset för klimat- och miljöfrågor inte högsta prioritet. Miljöpartiet låg bäst till i undersökningen. Under tisdagskvällens debatt får politikerna möjlighet att förtydliga sina ståndpunkter.

– Vi hoppas att det är många som kommer och då särskilt ungdomar, säger Anders Nylander från Hållbara Hässleholm.

Professor Pål Börjesson, från Röke, kommer att vara moderator och hålla ett inledande föredrag. Miljö- och energifrågor är just de forskningsområden han ägnar sig åt vid Lunds universitet. Han är hoppfull inför framtiden för klimatarbetet. Kunskap och ny teknik banar väg för det.

– Det finns många lösningar tillgängliga idag. Det är en myt att vanliga människor måste göra stora uppoffringar. Argumentet att vi är ett så litet land och därför inte behöver göra så mycket håller inte. Vi har väldigt bra förutsättningar för att ställa om i Sverige, också här i Hässleholm.

– Tar vi fram ny teknik och testar den här hemma, kan vi sedan sälja den vidare, säger han vidare. I länder med tuffa miljölagar har det utvecklats världsledande företag.

Pål Börjesson nämner framgångsrika vindkraftssatsningar i Danmark som ett exempel.

– Det krävs ett visst mått av politisk styrning och det nationella och lokala måste hänga ihop. Med rätt kunskaper om olika produkter, kan vi göra smarta val, när vi bygger om våra hus, eller handlar livsmedel och kläder. Får vi miljö- och klimatmärkning på produkterna blir det lättare att välja. Kommunen behöver också bli mer aktiv och hjälpa oss som konsumenter samt vara en föregångare exempelvis vid upphandlingar.

Hållbara Hässleholm hoppas att utfrågningen ska leda till att politikerna ska börja fokusera på att hitta lösningar. Mats Gunnarsson menar att klimatfrågan är så viktig att den borde behandlas på ett eget plan, på sidan om partipolitiken. En kvalificerad majoritet av världens forskare har påtalat att läget är allvarligt och att det är hög tid att agera.

– Vi måste böja oss för fysikens lagar, säger Mats Gunnarsson.

De politiker, som har anmält medverkan under utfrågningen är: Anna Wallentheim (S), Irene Nilsson (S), Stefan Larsson (M), Dolores Öhman (MP), André Lådö (KD), Erika Heil Utbult (KD), Agneta Olsson Enochsson, (L), Louise Eklund (L), Anna Pålsson (C ), Ingrid Widell (C ), Hanna Nilsson (SD), Patrik Jönsson (SD) och Björn Widmark (FV). Några namn kan tillkomma, då alla partier har möjlighet att delta med två representanter.

Text och foto: Urban Önell

Läs mer om Hållbara Hässleholms enkät med svar från de lokala partierna: https://www.frilagt.se/2022/07/28/lokala-partier-prioriterar-inte-klimatet/

Se även:

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se