torsjö live vers2

Peters sak bör granskas enligt rådande lagstiftning

Peters sak bör granskas enligt rådande lagstiftning

INSÄNDARE. Svar till Stanley Hallström avseende SD:s engagemang för Peter.

Jag tänker inte fortsätta en polemik med dig, på ett vis som tar fokus från Peter. Vi har uppenbart olika syn på vad det innebär att vara cynisk och om det är ok eller inte att vara opportunistisk. För sakens skull vill jag föra till bordet att Peter och Åbergs sida har aldrig vänt sig till Nilsson och Lottsfeldt för att få hjälp, det är de som av eget intresse engagerat sig i ärendet.

Med facit i hand kunde säkert vissa saker hanterats annorlunda från Åberg och Peters håll, men för den enskilde medborgaren kan det kännas som en David mot Goliat kamp att försöka sätta sig in i hur process i nämnd och förvaltning fungerar och hur man bäst överklagar och driver ett ärende. För att göra det på bästa sätt behövs kanske också jurister kopplas in och det kostar pengar.

Du har helt rätt i att det kan vara ett fall för JO att granska hur nämnden hanterat ärendet, då där finns uppenbara brister, men jag vet att Åbergs förhoppning har varit att slippa gå vägen via JO, när lösningen kan frambringas direkt av nämnden.

Peters fall är väldigt unikt och kräver handläggning utifrån detta. Detta ärende är troligen det enda i Hässleholms omsorg där en vuxen placerats i familjehem. Jag tror inte det är några regler som behöver ändras, utan det är snarare så att det som nämnden bör titta på är hur förvaltningen i detta enskilda fall tillämpat och tolkat reglerna och vårdbehov. Därför anser man från Åbergs håll att ärendet bör hanteras av nämnden och helt i enlighet med rådande lagstiftning granska de beslut som förvaltningen tagit. Det handlar INTE om att särbehandlas eller om att det skall göras undantag från regler.

Nu skall fallet lyftas genom det initiativärende som Nilsson och Lottsfeldt lämnar i nämnden den 13 september. Från Peters och Åbergs håll är man mycket glada över Nilsson och Lottsfeldt gör någonting åt saken, när så många andra inte bryr sig alls. Från Åbergs håll hoppas man givetvis på att nämnden inser att Peters vårdbehov är sådant att de rekommendationer SKR ger inte är tillämpbara på detta ärende utan att ersättning måste beräknas utifrån den verklighet som gäller.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tobias Åberg
Oberoende av partipolitik och del i Peters vardag sedan 40 år

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se