Gruppen-3a-328x120

Politiskt samtal på Hovdala om kultur och fritid

Kultur- och fritidsfrågor är temat vid ett politiskt samtal på Hovdala slott på torsdag kväll, den 25 augusti. Det är kommunens kultur- och fritidsförvaltning som bjudit in de idag aktiva partierna i Hässleholm till diskussionen med syfte att medborgarna ska få veta vad de vill åstadkomma med sin politik på området. I ett pressmeddelande skriver […]

Skolresultaten försämrades vårterminen 2022

Niklas Persson, barn- och utbildningschef i Hässleholms kommun.

Niondeklassarna i Hässleholms kommunala skolor fick sämre skolresultat vårterminen 2022 än de som slutade grundskolan 2021. Det gäller såväl meritvärden som hur stor andel av eleverna som fick behörighet till gymnasiet respektive nådde samtliga kunskapsmål. Skolchef Niklas Persson är särskilt bekymrad över att andelen behöriga till gymnasiet åter sjunker och menar att de som inte […]

Kommunalråd reagerar mot förstörda valaffischer

Valaffischer har vandaliserats på flera orter i Hässleholms kommun den senaste tiden. Kommunalråden reagerar nu och uttalar i ett pressmeddelande att de ser förstörda valaffischer som ett angrepp mot demokratin. Frilagt uppmärksammade i helgen att valaffischer sparkats ner vid Hovdalavägen, nära Hässleholmsgården. Men fler orter har drabbats. De tre kommunalråden ser allvarligt på det som […]

Vilket Hässleholm lämnar vi till barnbarnen?

INSÄNDARE. Hässleholm har behov av att skapa ett målprogram som syftar till att skapa goda livsmiljöer, god folkhälsa och en stad som är trygg och säker för våra medborgare. För att skapa en hållbar utveckling bör vi satsa på arbete och utbildning, barn och ungas uppväxtvillkor, boende och stadsutveckling, hälsa och levnadsvanor, hälsosamt åldrande, miljökvalitet […]