torsjö live vers2

Vilket Hässleholm lämnar vi till barnbarnen?

Vilket Hässleholm lämnar vi till barnbarnen?

INSÄNDARE. Hässleholm har behov av att skapa ett målprogram som syftar till att skapa goda livsmiljöer, god folkhälsa och en stad som är trygg och säker för våra medborgare. För att skapa en hållbar utveckling bör vi satsa på arbete och utbildning, barn och ungas uppväxtvillkor, boende och stadsutveckling, hälsa och levnadsvanor, hälsosamt åldrande, miljökvalitet samt trygghet och säkerhet. Det är lätt att se att förändringar i ett av områdena påverkar de andra, något som bekräftar att det måste finnas ett helhetsperspektiv i arbete för en hållbar utveckling.

Som ett led i hållbarhet ur ett socialt perspektiv är det därför viktigt att vi arbetar brett utifrån primär, sekundär och tertiär preventionsnivå.

Som ett led i detta vill vi socialdemokrater särskilt beakta vikten av att:

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Människor ges möjlighet till ett värdigt boende med eget kontrakt.
– Ytterligare satsa på tidig upptäckt och erbjuda barn och unga tidigt och tydligt stöd via familjecentraler.
– Människor med omfattande behov av stöd och hjälp – fortsättningsvis får det också i form av stöd och behandling.

Vill du som vi socialdemokrater, kom ihåg att rösta den 11 september!

Lena Nilsson (S)
andre vice ordförande socialnämnden i Hässleholm

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se