torsjö live vers2

Skolresultaten försämrades vårterminen 2022

Skolresultaten försämrades vårterminen 2022

Niondeklassarna i Hässleholms kommunala skolor fick sämre skolresultat vårterminen 2022 än de som slutade grundskolan 2021. Det gäller såväl meritvärden som hur stor andel av eleverna som fick behörighet till gymnasiet respektive nådde samtliga kunskapsmål.

Skolchef Niklas Persson är särskilt bekymrad över att andelen behöriga till gymnasiet åter sjunker och menar att de som inte fullgör gymnasiet är en riskgrupp för utanförskap.

Niklas Persson, barn- och utbildningschef i Hässleholms kommun.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Skolverkets statistik för Hässleholmsskolorna har visat en försiktig höjning av andelen behöriga till gymnasiet vid läsårssluten 2018-2020. Andelen som når alla kunskapsmål ökade 2019-2020. Ingen av parametrarna nådde dock upp till nivån 2015 och åren närmast dessförinnan

2021 minskade andelen behöriga till 78 procent. Andelen som nådde kunskapsmålen minskade till 68,8 procent.

Skolverket presenterar inte statistik från 2022 förrän i september. Hässleholms kommuns egen statistik skiljer sig också något från Skolverkets, men trenden är densamma. Enligt denna sjönk andelen behöriga från 77,9 vårterminen 2021 till 77,4 procent 2022. Andelen som klarade alla kunskapsmål sjönk från 70,2 till 64,2 procent.

Dock har kommunens satsning på sommarskolor gjort att fler elever blivit behöriga i slutänden. I år innebär det att andelen ökat från 77,4 procent till 82,9. Dessa siffror presenteras inte av Skolverket.

Meritvärdena följer inte riktigt samma trend. De har sakta höjts från 2017 till och med 2021 och först i år gått ner, men nu ganska rejält, från 216,4 till 209,2 poäng i snitt.

Grafen visar meritvärdena och andelen elever som nått alla kunskapsmål åren 2017-2022. Källa: Hässleholms kommuns barn- och utbildningsförvaltning

Enligt Niklas Persson är behörigheten till gymnasiet den viktigaste parametern.

– Vi har nu knappt 20 procent som inte är behöriga till gymnasiet. Det är en jätteviktig grupp. De som inte fullgör grundskole- och gymnasieutbildning är en riskgrupp för utanförskap, säger han.

Meritvärdet kan däremot höjas av ett fåtal duktiga elever även om ett ökande antal inte når gymnasiebehörighet.

– Analysen är viktig, att vi sätter data i sammanhang, säger Niklas Persson.

Alla skolenheter gör egna analyser och uppföljningar. Tjänstemännen på förvaltningen håller nu också på att sammanställa en central kvalitetsrapport utifrån de uppgifter rektorerna skickat in. Politikerna ska ta del av den vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september och åtgärder lär komma.

– Sammantaget har vi högre förväntan på resultaten än de senaste. Samtidigt, när vi går in och synar statistiken och väger in socioekonomiska faktorer visar Hässleholms elever det man kan förvänta sig. Men politikerna har högre förväntningar och har för avsikt att höja resultaten, säger Niklas Persson.

Han berättar att tjänstemännen redan beslutat om ett kvalitetsarbete under det nya läsåret.

– Vi är väldigt peppade och ser fram emot det, säger han.

Några politiska beslut är ännu inte fattade, men Niklas Persson förklarar att åtgärderna följer kommunens målmodell. Det handlar bland annat om kompetensutveckling för personalen, mer stöd till elever med särskilda behov och till dem som har behov av hjälp på grund av flerspråkighet eller svårigheter i matematik med mera.

Niklas Persson ser redan nu några möjliga förklaringar till att skolresultaten sjunkit just i år.

– Vi tog emot ganska många elever från Ukraina, totalt cirka 125 i grundskolan. Om flera går i årskurs nio på samma skolenhet kan det påverka statistiken, säger han.

Han konstaterar dock att det finns andra nationaliteter med låg skolbakgrund där skillnaden är större.

– Ukrainarna har mer liknande skolbakgrund. Men vi har ett arbete att göra, säger han.

Skillnaderna mellan olika skolor är stora. Hässleholms Montessori hade högst meritvärde i år med 276,4 medan Vannarödsskolan i Vinslöv hade lägst med 181,4 efter sommarskolan. Även 2021 hade Hässleholms Montessori högst, då med 257,2 medan Hästveda skola hade lägst med 198,7.

Hässleholms Montessori hade i år 100 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram efter sommarskolan. Silviaskolan hade lägst andel med 66,7 procent. Även 2021 låg Hässleholms Montessori i topp, då med 96,3 procent. Silviaskolan och Hästveda skola delade bottenplaceringen med 71,4 procent.

Berit Önell

Andel behöriga till yrkesprogram vårterminen 2022 respektive 2021 efter sommarskola

EnhetBehörighet yrkeEnhetBehörighet yrke
Bjärnums skola F-983.8%Bjärnums skola F-980.7%
Furutorpskolan 4-982.9%Furutorpskolan 4-975.0%
Hässleholms Montessoriskola F-9100.0%Hässleholms Montessoriskola F-996.3%
Hästveda skola F-984.2%Hästveda skola F-971.4%
Linnéskolan F-982.1%Linnéskolan F-975.0%
Läredaskolan F-976.5%Läredaskolan F-980.8%
Silviaskolan F-966.7%Silviaskolan F-971.4%
Tyringe skola F-989.9%Tyringe skola F-988.9%
Vannarödsskolan 6-968.3%Vannarödsskolan 6-977.5%
Västerskolan F-984.2%Västerskolan F-987.5%
Total82.9%Total81.6%
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se