torsjö live vers2

S vill skapa 60 nya jobb på Hässleholms sjukhus

S vill skapa 60 nya jobb på Hässleholms sjukhus

Socialdemokraten och regionrådet Henrik Fritzon är redo att ta över ledartröjan i Region Skåne. Han vill att antalet anställda i den skånska vården ska utökas med 3000 personer. För Hässleholms sjukhus del skulle det innebära 60 nya jobb. Regionrådet Henrik Fritzon menar att det är vad som krävs för att vårdgarantin – som utlovar vård inom tre månaders tid – ska kunna uppfyllas. Idag är det 30 000 skåningar som står i kö för att få hjälp och som väntat längre än så.

Frilagt möter Henrik Fritzon i samband med att han besökt medicinavdelningen på Hässleholms sjukhus, där han fick möjlighet att samtala med de anställda.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Köerna ska bort senast 2026 och vi är medvetna om att det är en jättestor utmaning, men vi är beredda att ta oss an den uppgiften. Inte ens hälften av de vårdsökande får hjälp i tid, enligt vårdgarantin. Det är orimligt. Vårdgarantin ska inte kunna betraktas som enbart en pappersprodukt.

Alla skåningar ska få vård i tid. Det är budskapet på Henrik Fritzons turnébuss.

En del av förklaringen till brister på resurser för den skånska vården är givetvis pandemin. Henrik Fritzon menar likväl att det måste finnas en orsak till att Skåne ligger sämre till än genomsnittet i landet.

– Kön har ökat dubbelt så mycket här i Region Skåne. Vi är väldigt kritiska till det borgerliga styret. De borde kunnat ta bort sparbetingen. På grund av pandemin sköt ju staten till 4,2 miljarder per år till skånsk sjukvård, både 2020 och 2021. Så det har funnits pengar, och dessa pengarna hade behövts i vården.

Henrik Fritzon menar att alla pengar inte använts utan lagts på hög. Trots signalerna om att behoven är stora.

– När jag var på medicinavdelningen förstod jag att de var underbemannade, säger han. Personal pressas att gå in och ta extrapass.

Henrik Fritzon har varit heltidspolitiker i Region Skåne sedan 2010. Den senaste mandatperioden har han varit oppositionsråd.

Finns det då tillräckligt med utbildad personal att anställa? Henrik Fritzon medger att det inte blir lätt att få tag på all personal som behövs.

– Vi borde överlag utbilda fler, inte minst läkare och sjuksköterskor. Utbildningsplatserna behöver utökas med 20 procent. Region Skåne behöver också bli en bättre och mer populär arbetsgivare, vi behöver göra ett lyft när det gäller arbetsmiljön, antagligen också höja lönerna och se till att vi har ett ledarskap som lyssnar på personalen.

Att få bort vårdköerna är prio nummer ett för de skånska socialdemokraterna. Den enskilda individen lider ofta under tiden som hen väntar. Symtomen kanske också förvärras under tiden. Så ska det inte vara.

– Man dras kanske med smärta i ett höft eller ett knä, säger Henrik Fritzon. Det är ju ofta sådana problem man tar itu med på ortopeden här i Hässleholm. Efter operationen kan personen ifråga gå tillbaka till jobbet. Det tjänar även samhället på.

Prislappen för socialdemokraternas planerade satsning på att nyanställa 3000 inom den skånska vården ligger på 1,5 miljard per år.

Text och foto:
Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se