Gruppen-3a-328x120

L: En profession ska inte få sätta sig över en annan

L: En profession ska inte få sätta sig över en annan

INSÄNDARE. Mina ögon är öppna men mitt huvud sover, är ett citat hämtat ur boken Nalle Puh som sätter fingret på hur vi alla kan känna det ibland. För en del människor blir detta en vardag som kan resultera i att man inte fixar det som man förväntas att fixa. Det finns även människor som har olika funktionsvarianter som gör att de behöver stöd och hjälpmedel för att klara sin vardag. För att man ska få det stöd som personen behöver krävs det samarbete mellan olika aktörer med stor respekt för de olika professionerna.

Liberalerna vill att man jobbar utifrån varje hjälpsökandes behov och att en enskild myndighet inte ska ha vetorätt att omkullkasta en ingående plan från annan myndighet.

Ett vardagsproblem eller sjukdom kan bli mycket stort när den hjälpsökande möts av tyckande där en profession sätter sig över en annans professions sakkunskap.

Liberalerna vill att man sätter personen och dess problematik i centrum genom att inblandade parter tillsammans med personen träffas och diskuterar hur situationen bäst kan lösas och ger det den tid det behöver för att fungera.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Oavsett vem man är har man rätt att bli lyssnad på och få ett respektfullt bemötande.

Liberalerna i Hässleholm
Agneta Olsson Enochsson
gruppledare

Marie Hult
kommunfullmäktigeledamot

Thomas Nilsson
kommunfullmäktigekandidat

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se