torsjö live vers2

SD: Hässleholm ska bli Skånes bästa kommun att leva och bo i

SD: Hässleholm ska bli Skånes bästa kommun att leva och bo i

INSÄNDARE. Hässleholms kommun har under många år haft ett undermåligt styre, man har inte klarat av att ha en gemensam långsiktig plan för vart man vill ta Hässleholms kommun. Målen har varit otydliga och kommunens tjänstemän, företagare och kommuninvånare har inte sett någon drivande framåtanda med en känsla av gemenskap och tydligt ledarskap. Sverigedemokraterna har en klar plan, ett tydligt mål, starkt driv, sammanhållning, gemenskap och starkt ledarskap, allt det som Hässleholm behöver för att bli Skånes bästa kommun att bo och leva i.

Hässleholm är en kommun vi känner stolthet för, en kommun man ska trivas i där man känner sig trygg. Trygg att växa upp i, leva i och att åldras i. Hässleholms kommun ska ha ett skyddsnät som fångar upp dig när du hamnar i en svår situation du inte räknat med eller blir sjuk. Hässleholm är en kommun som ska präglas av gemenskap och ömsesidig respekt. Vi välkomnar alla som vill bli en del av denna gemenskap och tillsammans arbeta mot att utveckla kommunen i en positiv riktning.

Hässleholm växer och utvecklas både genom bostadsbyggnation och företagsetableringar. Detta ser vi givetvis som positivt, men det viktigaste är att vi behåller det som är så unikt för Hässleholms kommun och det är vår småstadsmentalitet. En mentalitet där man hjälper varandra, man bryr sig om sina medmänniskor i kommunen. Vi är tillsammans måna om vår gemensamma omgivning och om våra gemensamma värderingar.

Detta är Sverigedemokraternas vision och mål för Hässleholms kommun. Det är detta vi kommer arbeta mot om ni, våra kommuninvånare, ger oss mandatet att styra och leda er mot en trygg framtid. Vi har ett tydligt mål! Målet att bli Skånes bästa kommun att bo och leva i.

Hanna Nilsson (SD)
Ulf Berggren (SD)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se