torsjö live

FV-politiker donerar en del av sina arvoden

FV-politiker donerar en del av sina arvoden

Det lokala partiet Folkets väls företrädare anser att politikerarvodena är för höga och partiets företrädare avsätter därför en del av dem till en fond. Medel därifrån delas varje valår ut till personer eller föreningar som partiet anser positivt verkar för Hässleholms kommuns invånare. I år skänks totalt 40 000 kronor till fyra mottagare. I förra veckan var det Demensföreningen och Hemlösa i Hässleholm som fick 10 000 kronor var. Imorgon, fredag, doneras lika mycket till ytterligare två mottagare.

Alla Folkets väls ledamöter i kommunens nämnder och styrelser avsätter sedan 2014 för varje utbetalning mellanskillnaden mellan nationellt konsumentprisindex och kommunens arvodesindex.

Hemlösa i Hässleholm med vice ordförande och kassör Percy Olsson samt medlemmen Marie Olsson tog emot 10 000 kronor ur Folkets väls donationsfond och Demensföreningen Hässleholm med ordförande Lisen Ekdahl lika mycket.

Enligt ett pressmeddelande vill FV uppmuntra ideella föreningar som Demensföreningen Hässleholm. Föreningens mål är bland annat att stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga samt att sprida kunskap om demenssjukdomar genom föreläsningar.

HIH, Hemlösa i Hässleholm, har för andra gången tagit emot en donation från FV. Föreningen hjälper och stöttar hemlösa invånare, bland annat genom frukostar lördagar och söndagar.

– Denna ideella insats betyder så mycket för de som av olika orsaker råkat illa ut i livet, men som här får en hjälpande hand, skriver partiets ordförande Ernst Herslow i pressmeddelandet.

Berit Önell

Uppdatering:
FUB Hässleholm och GK Örnen fick den 2 september ta emot donationer på 10 000 kronor vardera. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna leva ett gott liv och få sina rättigheter tillgodosedda. GK Örnen är en 90 år gammal gymnastikförening för ungdomar.

Kjell Göran Hansson från FUB Hässleholm mottog en check på 10 000 kronor av Folkets väls Björn Widmark. Ingen från GK Örnen hade möjlighet att närvara personligen.


Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se