logga-ligg-tjock

Majoritet för långsiktiga satsningar på byskolor

Majoritet för långsiktiga satsningar på byskolor

Med bara en och en halv vecka kvar till valet hettade det till om byskolorna i kommunstyrelsen.

SD:s förslag om en långsiktig plan för renovering av små- och byskolor fick stöd av S och C. M, KD, L och FV röstade däremot nej och reserverade sig mot beslutet att säga ja till motionen. Frågan avgörs i kommunfullmäktige där majoriteten, som det ser ut nu, är densamma.

– Onödig byråkrati, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och hänvisar till att det redan finns lokalbehovsplaner och underhållsplaner för kommunens fastigheter.

Motionens förslag är att en renoveringsplan ska tas fram för skolorna med inriktning på långsiktighet, underhåll, användande och utveckling. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare yttrat sig och föreslagit att motionen ska anses besvarad. Tekniska nämnden föreslog avslag och påtalade att det redan finns underhållsplaner för byskolorna.

Röke Skola är en byskolorna som föreslås komma med i renoveringsplanen. Foto: Lotta Persson

Enligt tjänsteskrivningen finns andra skolor som har angelägna renoveringsbehov och att bedömningen av vilka insatser som ska göras även i fortsättningen bör ske i den årliga lokalbehovsprioriteringen inför budgetarbetet. Dock instämmer skolchef Niklas Persson och hans företrädare Rolf Bengtsson i att det vore önskvärt med en mer långsiktig investeringsplan än nuvarande tre år. I nuläget kan vissa skolor finnas med i prioriteringen år efter år utan att medel avsätts.

Men enligt SD:s motion har små- och byskolorna under många år fått “lappa och laga”. Därför föreslår partiet en plan för en längre period, exempelvis tolv år.

Hanna Nilsson (SD) fick stöd för en särskild plan för renovering av byskolor. Foto: Urban Önell

– Detta för att möjliggöra småskolornas bevarande och utveckling men även för att standarden på elever och lärares arbetsmiljö skall förbättras, skriver Hanna Nilsson och Hanna Sjöstrand i motionen.

De räknar också upp vilka orters skolor de menar: Farstorp, Tormestorp, Mala, Västra Torup, Stoby, Röke, Ballingslöv och Finja. Den enda av dessa som idag finns med i barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsprioritering är Stoby skola som bedöms ha mycket stora behov av om- eller nybyggnad. Enligt tjänsteskrivelsen uppfylls inte kraven från skollag och läroplan och inte heller arbetsmiljökraven. Flera av de andra skolorna är slitna och saknar grupprum med mera. I Farstorp finns ingen matsal och eleverna äter i sina klassrum.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) anser att fler planer innebär onödig byråkrati som kostar tid och pengar. Foto: Berit Önell

I kommunstyrelsens arbetsutskott röstade S också för SD:s motion och förslaget till kommunstyrelsen blev därmed att motionen skulle bifallas, trots Lars Johnssons invändningar. Han nämner att det finns renoveringsbehov även på lite större skolor, som Hästveda och Sösdala, och att det alltså redan finns prioriteringsplaner.

– Det blir dubbelarbete, säger han.

Men Hanna Nilsson är glad över stödet för motionen.

– Det är ett viktigt signalvärde att vi vill ha kvar de små skolorna och är beredda att satsa på dem. Det är inte bara renovering utan också utvecklingsåtgärder. Någon skola har inte ens matsal, säger hon.

Lena Wallentheim tycker att det är bra att det finns en långsiktig plan för att inte ett eftersatt renoveringsbehov ska bidra till nedläggning, om det kommer på tal.

Lena Wallentheim framför stadshuset
Lena Wallentheim tycker att det är bra med en politisk viljeinriktning att satsa på byskolorna. Foto: Urban Önell.

– Det blir en politisk viljeinriktning, säger hon.

Lars Johnsson försäkrar att det inte finns några förslag om att lägga ned byskolor. De andra kommunalråden invänder.

– Det finns inget som vi fått hålla emot så hårt som nedläggning av skolor, säger Hanna Nilsson.

– Vi har fått många förfrågningar om den eller den skolan är viktig.

Lena Wallentheim nämner Ballingslövs skola där mellanstadiet varit nedläggningshotat under denna mandatperiod.

Voteringen i kommunstyrelsen slutade 8-5.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se