torsjö live vers2

Ungdomar mötte politiker på Ljungdala

Ungdomar mötte politiker på Ljungdala

Hur ska ungdomar komma till tals och få politiker att lyssna till deras önskemål? Det var en av de frågor som lokala politiker i Hässleholm fick svara på under fredagskvällens debatt på Mötesplats Ljungdala. Vad är demokrati annat än att alla ska rätt att komma till tals?

– Ungdomsfrågorna är viktiga, sa Thomas Haraldsson (L). Det är er framtid – snarare än vår – det handlar om.

Politikerna var uppenbarligen måna om att möta ungdomarna och hade många representanter på plats. Folkets väl hade dock fått förhinder. Partierna hade dukat upp bord med trycksaker med information.

Marcus Magnusson, ungdomssamordnare på Mötesplats Ljungdala hälsade välkommen till debatten. De debatterande var från vänster Thomas Haraldsson, (L). Lina Bengtsson (M), Christer Caesar (KD), Hanna Nilsson (SD), Anders Edwall ( C), Thomas Lindell (S), Arberesha Sabani (MP) och Magnus Åkeborn (V).

Uppslutningen från ungdomarnas sida var det sämre med. Visserligen var det några som inte bara tog sig en fika, utan också gick fram till politikernas bord för att samtala. Men när debatten drog igång var det bara ett tjugotal som stannade kvar för att lyssna.

Debattörerna var överens om en hel del och det var sällan det hettade till i meningsutbytet. De var eniga om att det behövs fler ungdomar som engagerar sig i samhällsfrågor, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära att man ska gå med i ett politiskt ungdomsförbund.

– Jag ser tydligt att ungdomar är mer engagerade än någonsin, sa Hanna Nilsson (SD).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Anders Edwall (C ) uppmuntrade ungdomarna att höra av sig, mejla eller ringa.

– Ni har säkert massor av idéer. Berätta! Då kan det bli en förändring.

Magnus Åkeborn (V) föreslog ett möte öga mot öga.

– Åk in till valstugorna. Vi vill svara på era frågor.

Moderatorn Andreas Lovén var också mån om att ungdomarna skulle få komma till tals och uppmuntrade dem att passa på att ställa sina frågor.

Moderatorn Andreas Lovén, vände sig ofta till ungdomarna i publiken som inte utan framgång uppmuntrades att ställa frågor.

Att just Mötesplats Ljungdala betyder oerhört mycket för ungdomar var uppenbart.

– Det är mitt andra hem, sa en av ungdomarna i åhörarskaran.

Arberesha Sabani (MP) var inte sen att replikera:

– Alla politiker här, hör nu hur viktigt det här är! Mötesplats Ljungdala behövs så att ni ungdomar har någonstans att vara. Det kommer jag att ta med mig från den här debatten.

Arberesha Sabani (MP) i samtal med några ungdomar före debatten.

Alla fritidsgårdar i kommunen, inte bara Mötesplats Ljungdala, har dock levt farligt under mandatperioden. Så sent som 2019, när kultur- och fritidsförvaltningen förväntades spara 9,5 miljoner, fanns ett förslag om att helt lägga ner Mötesplats Ljungdala. Det mynnade ut i en bantning av verksamheten. SD tyckte dessutom att det hade varit bättre att flytta mötesplatsen, bort från det invandrartäta Ljungdala och till en mer central plats, om den skulle vara kvar.

De flesta fritidsgårdarna i kransorterna har idag ersatts av en ambulerande buss. Markan, den andra fritidsgården i Hässleholms stad, tvekade politikerna att renovera. Det fanns ett förslag att istället bygga ett helt nytt Ungdomens hus, men det kom politikerna fram till skulle bli för dyrt. Satsningen lades på is. En stark folklig opinion fick makthavarna på andra tankar när det gällde Markan. En renovering har påbörjats.

– Men vi var tvungna att samla ihop tvåhundra personer i en Facebookgrupp, påminde en av ungdomarna i publiken. Hur kan vi lita på att ni inte gör samma sak igen?

De flesta av de församlade politikerna intygade att Mötesplats Ljungdala skulle vara kvar. Thomas Lindell (S) menade att det lönar sig i längden med fritidsgårdar som har en viktig uppgift att bygga broar och förtroende mellan människor.

– Mötesplats Ljungdala kommer inte att läggas ner, sa han. Här möts de som har svensk ursprung och de som har utländskt, och killar möter tjejer.

Lina Bengtsson (M) välkomnade det engagemang som ledde till att Markan räddades.

– Det var ett bevis för att demokratin fungerar, sa hon. Då kan man ompröva besluten. Det finns alltid risker när det finns sparkrav. Då är det viktigt att föra fram sina åsikter som ni ungdomar har gjort.

Ungdomsbrottsligheten, och hur den ska hanteras, visade sig vara en brännande fråga. Hur ska man motverka att ungdomar hamnar i utanförskap och kriminalitet?

Hanna Nilsson (SD) menade att ungdomar med problem skulle sättas i resursskola, och få särskild undervisning. Christer Caesar hävdade att samhället måste börja tidigare och se familjer med problem, samt ta itu med ungdomsarbetslösheten. Han efterlyste, i likhet med Hanna Nilsson, också skarpare lagstiftning.

Anders Edwall (C ) hade inte mycket till övers för förslagen som signalerar att tuffare tag är en snabbverkande lösning.

– Ja, stoppa utanförskap, och gör det tidigare, men vi i Centern tror inte ett dyft på hårdare straff. Då hade ju exempelvis inte USA haft några brott. Att vi låser in brottslingar är ingen universallösning. Ingen av oss här har den kompletta lösningen på den här problematiken.

Kan hårdare tag och strängare straff kväsa ungdomsbrottsligheten, eller inte? I den frågan gick en skarp gräns mellan Christer Caesar och Hanna Nilsson på ena sidan, och Anders Edwall ( C) på den andra.

Thomas Haraldsson (L) höll med om att frågan är komplex och att det behövs mer än strafftänkande. Han menade att drogtillförseln måste stoppas, bland annat genom att ge tullen mer resurser.

– Vi vill också ha tillbaka socialens fältarbetare, sa han.

Arberesha Sabani, (MP), som själv är lärare, trodde för sin del mycket på de förebyggande insatserna.

– Kriminaliteten kan sprida sig när människor saknar hopp inför framtiden, sa hon. Det är viktigt att vi vuxna förmedlar just det: Hopp.

Text och foto: Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se