Gruppen-3a-328x120

13 anledningar för framtidens Hässleholm

13 anledningar för framtidens Hässleholm

INSÄNDARE. Politik handlar om att förändra, förbättra och förädla samhället. Varje parti och varje partiföreträdare har olika tankar och förslag kring hur detta ska ske på bästa sätt. På kvällen den 11 september så får vi veta hur Hässleholmarna vill att framtidens Hässleholm ska se ut. Jag vet hur jag vill utveckla Hässleholms kommun, något jag både direkt och indirekt har arbetat för sedan 14 års ålder. Under de senaste 8 åren har jag haft äran att får arbetat aktivt och strukturerat, tillsammans med alla kollegor i Kärnalliansen, för framtidens Hässleholm genom det mandat som ni väljare har givit mig. Mycket har gjorts som vi ska vara stolta över men det finns ytterligare mer vi kan göra. Jag vill vara med i vår fortsatta resa och därför har jag tagit fram 13 anledningar för framtidens Hässleholm:

1. Nya pågatågsstationer i kransorterna som ligger längs järnvägen med start i Tormestorp
2. Stärka Hässleholms attraktivitet genom nära samarbete med näringslivet
3. Nej till höghastighetsjärnvägen
4. Tillåta krogarna att ha öppet till 04:00
5. Skapa fler möjligheter för att företag ska kunna starta och utvecklas i vår kommun
6. Ökad trygghet genom bättre belysning och fler övervakningskameror
7. Hässleholm ska aktivt arbeta med att få Skånes lägsta arbetslöshet
8. Minskad byråkrati för att underlätta ökat byggande
9. Säkerställa att nya villatomter och ny industrimark tas fram i hela kommunen
10. Verka för att inkludera grönområden och parker vid nybyggnation
11. Hållbarheten ska ges företräde genom att kommunen ställer tydliga krav i upphandlingar och markanvisningstävlingar
12. En kommunal ekonomi som är i balans, där kärnverksamheterna prioriteras och där skatten kan sänkas
13. Öppna upp Markarydsbanan för att vi ska kunna ta direkttåg mellan Hässleholm och Göteborg

Kenny Hansson (M)
Nr 13 på Moderaternas valsedel till kommunfullmäktige i Hässleholm

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se