Politiker kan stoppa detaljplan i väntan på bättre reningsverk

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) tycker att kommunen ska avvakta med detaljplanen för reningsverket i Hässleholm tills ett nytt miljötillstånd är klart, vilket innebär att reningen måste förbättras så att befintliga bostäder kan vara kvar. Samtidigt kan Trafikverket hinna få klarhet i var järnvägsspåren ska gå. Även SD:s kommunalråd Hanna Nilsson är öppen för en sådan […]

Snart för sent för våtmarker vid Hammarmölledamm

Skyddet av värdefulla musslor och fiskens behov av vandring var motiveringen till domen som kräver att Hammarmölledamm rivs ut. Men andra skyddsvärda arter kan stoppa utrivningen. Dispens krävs för bland annat sällsynta fladdermöss som blir av med viktiga jaktmarker. I väntan på beslut om dispens kan arbetena inte sätta igång och risken är därmed stor […]

Visar varför man inte skall lita på SD

INSÄNDARE. Johan Peltonen visar i sitt inlägg ”Vettlös energipolitik” varför man inte skall lita på Sverigedemokraterna. Det är skrämmande, men också upplysande, att en företrädare för ett politiskt parti, som utger sig för att vara demokratiskt, så oseriöst bedriver politiska kampanjer och bortser från en av demokratins grundpelare, en öppen och saklig diskussion, med respekt […]