torsjö live vers2

Politiker kan stoppa detaljplan i väntan på bättre reningsverk

Politiker kan stoppa detaljplan i väntan på bättre reningsverk

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) tycker att kommunen ska avvakta med detaljplanen för reningsverket i Hässleholm tills ett nytt miljötillstånd är klart, vilket innebär att reningen måste förbättras så att befintliga bostäder kan vara kvar. Samtidigt kan Trafikverket hinna få klarhet i var järnvägsspåren ska gå. Även SD:s kommunalråd Hanna Nilsson är öppen för en sådan lösning. Frågan har ännu inte diskuterats i partigrupperna, men utifrån nuvarande parlamentariska läge kan det alltså finnas majoritet för att stoppa arbetet med att “planlägga bort” bostäderna närmast reningsverket.

Som Frilagt tidigare berättat utgår detaljplaneförslaget från att reningsverket inte ska åtgärdas, därför behövs ett skyddsavstånd som tvingar bort de två bostäder som ligger närmast.

Ska reningsverket åtgärdas eller de närmaste bostäderna tvingas bort? Frågan ställs på sin spets sedan en handlingsplan för nya miljötillstånd skickats till länsstyrelsen. Två av de tre kommunalråden kan nu tänka sig att stoppa detaljplanen i väntan på ett bättre reningsverk. Foto ur planförslaget

I sommar har det kommunala bolaget Hässleholm Miljö, som ansvarar för reningsverken, tagit fram en handlingsplan för att förnya miljötillstånden. Denna har kommunens miljöavdelning skickat till länsstyrelsen som krävt svar om saken. Enligt Karin Söderholm, chef för länsstyrelsens miljöprövningsenhet, godkänns inga miljötillstånd för reningsverk som påverkar omgivningen så att närboende tvingas bort. Istället måste reningsverket åtgärdas. Trots det förbereder Hässleholm Miljö och stadsbyggnadsavdelningen att i höst upphandla en luktundersökning för att få underlag för att planlägga bostäderna som natur.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men Frilagt har också tagit del av en chatt som visar att tjänstemän som arbetat med detaljplanen nu tvekar om att driva planen vidare innan miljötillståndet är klart. De diskuterar att det kanske är onödigt att “planlägga bort” bostäderna. Planen skulle kunna omfatta ett mindre område utifrån hur ett ombyggt eller nytt reningsverk placeras.

Nu säger dessutom två av tre kommunalråd att de gärna ser att reningsverket åtgärdas innan planen drivs vidare i nuvarande form. Lena Wallentheim är tydligast.

– Min ståndpunkt har hela tiden varit att vi inte ska tvinga bort de boende. Nu är det kanske inte bara miljötillståndet vi kan behöva vänta på utan även Trafikverkets lokaliseringsutredning. Jag tycker att vi ska avvakta med planen tills vi fått svar på en massa frågor som hänger i luften, säger hon.

Lena Wallentheim framför stadshuset
– Inte rätt tillfälle att driva igenom detaljplanen, säger Lena Wallentheim. Foto: Urban Önell

Hon förklarar dock att detaljplanen inte ligger på hennes bord.

– Jag jobbar inte med den myndighetsutövningen. Men det är väl inte rätt tillfälle att driva igenom detaljplanen, säger hon.

Hon påpekar också att de flesta politiker sagt att man inte vill köra bort de boende.

Hanna Nilsson betonar att frågan inte diskuterats färdig.

– Jag känner att jag inte alls satt mig in i detta. Det måste jag såklart göra och vi måste lyssna på våra tjänstemän och på länsstyrelsen och följa lagstiftningen, säger hon.

Hon påminner om att SD redan för några år sedan i en motion föreslog att reningsverket skulle förbättras med bland annat läkemedelsrening.

– Det är något som vi varit positiva till, säger hon.

Samtidigt har SD röstat för att fortsätta med detaljplanen och lösa in bostäderna.

– Många andra partier vill inte lösa in och vill samtidigt fortsätta pressa de boende. Vi har sagt att om de vill sälja frivilligt ska de få samma villkor som vid tvångsinlösen, pris efter värdering plus 25 procent, säger Hanna Nilsson.

Nu ser hon positivt på om reningsverket kan förbättras och bostäderna får vara kvar.

– Jag kan se det som en jättebra lösning, säger hon.

– Vi har inga problem med att ändra oss. Vi är lösningsorienterade.

Hanna Nilsson (SD) ser det som en bra lösning om reningsverket förbättras och bostäderna kan vara kvar. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) vill inte kommentera miljötillståndets eventuella påverkan på detaljplanen.

– Jag har ingen uppfattning för det har inte diskuterats. Det sköts av stadsbyggnad respektive bolaget, säger han.

Men du har väl också ett ansvar för kommunens totala ekonomi?

– Absolut, men vi har inte diskuterat detta. Vi får ha en diskussion om det i så fall.

Anser du att det finns anledning att diskutera det?

– Jag är för dåligt insatt i miljötillstånd och vad som gäller. Jag kan inte bedöma det. Det är bolaget som ansvarar för tillståndet. Stadsbyggnad ansvarar för detaljplanen och det är också bolaget som ansökt om planläggning.

Tjänstemännen säger att de arbetar vidare med planen på politikernas uppdrag.

– Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte gett några direktiv. Jag vet inte vilka politiker de syftar på.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) vill inte kommentera hur ett nytt miljötillstånd påverkar bostäderna vid reningsverket. Foto: Berit Önell

Gav ni inte i våras direktiv om att planarbetet skulle fortsätta?

– Nej, men vi fick information från tjänstemännen om detaljplanen, inte om miljötillstånden.

Det måste väl ändå vara en intressant fråga?

– Absolut, men vi får titta på den när den kommer upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Jag är inte informerad.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) säger att han inte hört något om behov av ett ombyggt eller nytt reningsverk.

– Det enda jag känner till är att vi har en detaljplan som är pågående, säger han.

Nämnden behöver inte heller fatta något beslut om en handlingsplan för miljötillstånd. Däremot känner Kenny Hansson till att nya miljötillstånd behövs.

– Det senaste som sagts är att vi avvaktar luktutredningen, säger han.

Varför lägga pengar på den om den inte behövs? Den är ju inriktad på att visa påverkan på de två närmaste bostäderna från det nuvarande reningsverket.

– Den behövs i vilket fall till miljötillståndet. Det är den information jag har fått, säger Kenny Hansson.

Han berättar att det var Torbjörn Håkansson som sa så i mitten av augusti. Men den 22 augusti sa Kenny Hansson till Frilagt att han inte hört att nya miljötillstånd ska sökas.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- ch stadsbyggnadsnämnden, säger att han inte hört något om varken miljötillstånd eller behovet av ett ombyggt eller nytt reningsverk. Foto: Berit Önell
Christer Caesar (KD), ordförande i Hässleholm Miljö. Foto: Berit Önell

Han tackar nej till Frilagts erbjudande att mejla handlingsplanen till honom.

– Jag har inte tid om det inte är ett ärende som rör mig just nu, säger han.

Hässleholm Miljös styrelseordförande Christer Caesar (KD) säger att styrelsen avvaktar detaljplanen.

– Vi har inte i styrelsen diskuterat framtiden för reningsverket. Det är tjänstemännen som jobbar med det. Innan de är klara finns det inte mycket att ta upp i styrelsen.

Berit Önell

Läs mer:

2022-08-17 Luktundersökning ska rättfärdiga expropriation av bostäder

2022-08-25 Reningsverket ska förbättras – efter att boende tvingats bort

2022-08-28 Tjänstemän tvekar om att ”planlägga bort” hus vid reningsverket

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se