logga-ligg-tjock

Visar varför man inte skall lita på SD

Visar varför man inte skall lita på SD

INSÄNDARE. Johan Peltonen visar i sitt inlägg ”Vettlös energipolitik” varför man inte skall lita på Sverigedemokraterna. Det är skrämmande, men också upplysande, att en företrädare för ett politiskt parti, som utger sig för att vara demokratiskt, så oseriöst bedriver politiska kampanjer och bortser från en av demokratins grundpelare, en öppen och saklig diskussion, med respekt för motparten.

I sin insändare påstår han att människor kommer att dö i vinter och att regeringen avsiktligt för en politik som har till syfte att skada invånare och företag. I sann sverigedemokratisk anda får vi inga fakta eller hänvisningar till vad antagandet bygger på. Inom Sverigedemokraterna behöver man uppenbarligen inte ta hänsyn till fakta, det räcker med att ha en åsikt. 

Peltonen, liksom flera politiska företrädare på den blå/bruna kanten, påstår att den socialdemokratiska regeringen stängt av kärnkraftsreaktorer och att det skulle vara orsaken till dagens energiproblem. Om man bemödar sig om att besöka Oskarshamns kärnkraftsverks (OKG) hemsida så får man information om att bolagets dåvarande ägare (E.ON) 2015 beslutade om stängning och nedmontering av reaktorerna Oskarshamn 1 och 2. 2014 offentliggjorde bolaget att reaktorerna förorsakat bolaget stora förluster med flera miljarder kronor. Vid tidpunkten kostade det bolaget ungefär dubbelt så mycket att framställa elektriciteten mot vad marknadspriset betalade. En bidragande anledning var en kraftig utbyggnad av vindkraft. Beslutet att stänga reaktorerna kom under den nytillträdda socialdemokratiska regeringens tid, men berodde på och grundades under den moderatledda regeringen, som avgick i slutet av 2014. Även Vattenfalls dåvarande styrelseordförande Lars G Nordström bekräftar att deras nedstängning av reaktorkapacitet var ett helt kommersiellt beslut. 

Med vindkraftens påverkan av elpriser och partiets motvilja mot vindkraft kommer frågan osökt: Är Sverigedemokraterna, med allianspartierna, mer intresserade av att trissa upp priset på el och göra kärnkraften mer lönsam, istället för billig el för folk och företag?

Har man inga argument som tål att analyseras, så har man inga argument alls. Sverigedemokraterna hemfaller ofta till personligt tyckande, istället för fakta och vetenskapligt belagda fakta, såsom i klimatfrågan. Det är också förståeligt för ett parti som saknar en ideologisk grund, vars politik grundar sig på invandrarhat och som försöker skapa politiskt handlingsutrymme genom allehanda populistiska utspel.

Stanley Hallström
Partipolitiskt Oberoende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se