torsjö live vers2

Höga halter legionella på Björksäters äldreboende

Höga halter legionella på Björksäters äldreboende

Legionellabakterier i höga halter har konstaterats i vattenledningssystemet på nybyggda Björksäters äldreboende. Bakterien, som kan orsaka allvarlig sjukdom, uppmättes i duschar på avdelningar som inte används just nu. Inflyttning till en av avdelningarna var planerad inom kort, men kommer inte att ske förrän vattenkvaliteten är säkerställd.

Risken för tillväxt av legionella finns främst vid låga varmvattentemperaturer och vid stillastående vatten i ledningar som används sällan eller i blindledningar. Smittan sprids lättast via duschar, bubbelpooler och liknande där aerosoler bildas. Legionellabakterier kan orsaka två sjukdomar, legionärssjuka som är en allvarlig lunginflammation och pontiacfeber som är en mildare febersjukdom. Äldre med nedsatt immunförsvar är särskilt utsatta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Nu har höga halter av legionellabakterier uppmätts på Björksäters äldreboende som redan i våras hade problem med för låga varmvattentemperaturer. Foto: Berit Önell

Björksäter hade problem med just låga varmvattentemperaturer i våras, något som Frilagt var först med att berätta om. Efter avslöjandet blev kommunens miljöavdelning inkopplad på ärendet. Åtgärderna som vidtogs godkändes i början på juni, men miljöinspektören påpekade att det är viktigt att ha rutiner för att spola igenom vatten, både kallt och varmt, i rum och duschar som inte används.

Den 14 september kontaktade enhetschefen på äldreboendet miljöavdelningen och informerade om att fastighetsägaren analyserat förekomst av legionella i boendets duschar och att höga halter påvisats. En utredning inleddes och miljöavdelningen konstaterade att det inte fanns skriftliga rutiner för förebyggande av legionella genom regelbundna genomspolningar av tappställen som inte används. Det visade sig också att det är otydligt vem av omsorgen, tekniska förvaltningen och fastighetsägaren som har ansvar för vad.

Nu kräver miljöavdelningen i ett föreläggande till omsorgsnämnden att bättre rutiner införs och redovisas. Det gäller både regelbunden genomspolning av vattenledningssystemet i tappställen som används mer sällan, övervakning av vattentemperaturer och åtgärder som ska vidtas vid konstaterad legionellaförekomst eller -smitta hos någon boende. Miljöavdelningen vill också ha klarhet i vem som ansvarar för fastighetsfrågor på äldreboendet och vad som ingår i detta ansvar.

Miljöavdelningen anser att det är omsorgsnämnden som är ansvarig för verksamheten som bedrivs i fastigheten. Därför är föreläggandet ställt dit. Redovisningen ska ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast den 24 oktober.

Idag används fyra avdelningar på Björksäter för totalt 36 vårdtagare. Fyra avdelningar är obebodda.

Enligt omsorgsförvaltningens verksamhetschef Tina Thomasson är orsaken till legionellatillväxten inte att man misat att spola ledningarna i de tomma avdelningarna.

– Vaktmästarna har gjort det. Vad anledningen är vet vi inte, säger hon.

Hon försäkrar att ansvariga arbetar på att vidta åtgärder utifrån föreläggandet.

– Det handlar om att spola, men jag kan inte säga om det behöver göras något mer, säger hon.

Hon kan inte heller säga när åtgärderna kommer att vara klara och inflyttningen på den nya avdelningen med nio lägenheter kan ske.

– Jag har inte ens hunnit sammankalla till ett möte, men ska ta tag i det nu. Vi ska samla alla som har del i detta ansvaret.

– Oavsett ska det säkerställas att det fungerar som det ska innan någon flyttar in, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2022-05-18 Vattnet på nya äldreboendet inte varmt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se