Gruppen-3a-328x120

Plötslig fågeldöd och algblomning i Finjasjön

Plötslig fågeldöd och algblomning i Finjasjön

Efter en bättre period blev Finjasjöns vatten plötsligt grönt och illaluktande i slutet på veckan. Vid Sjörröd flöt både döda fåglar och fiskar i vattnet. Eftersom problemet verkade komma från Maglekärrsbäcken frågade Frilagt Hässleholm Miljö om det hänt något i reningsverket eller Magle våtmark. Vassklippning pågår i Magle våtmark, vilket brukar leda till att växtdelar hamnar i bäcken, och tätning av en läckande vall har inletts. Arbetena kräver sänkt vattennivå i flera av dammarna. Flödet genom våtmarken blir därmed snabbare och reningseffekten sämre, något som anmälts som en driftstörning. Men enligt ansvariga ska det inte orsaka några problem i sjön.

Algblomningen tog fart på nytt i slutet på veckan och i Sjörrödsviken syntes flera döda fiskar och fåglar, här en storskarv. Foto: Linus Jepsson

Driftstörningen anmäldes först till kommunens miljöavdelning i april. Enligt ett pressmeddelande sipprar då en del av det i reningsverket renade avloppsvattnet igenom skyddsvallen och rinner ut i skogen och i en intilliggande bäck. Bäcken ansluter till Maglekärrsbäcken. Vallen ligger bakom den första dammen i Magle våtmark. Det är oklart hur stort läckaget är. Enligt anmälan om driftstörning är det mellan två och 400 liter per dygn och innebär en låg risk för Finjasjön eftersom utsläppet inte når dit direkt. Tätning av vallen kan bara göras under perioder med låga flöden, bland annat för att en ny väg måste anläggas för de maskiner som behövs, och därför har arbetena påbörjats först i september.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den 6 september skickar Hässleholm Miljö en redovisning till miljöavdelningen om åtgärderna som nu påbörjats. Där framgår att vattennivåerna måste sänkas.

– Detta innebär att uppehållstiden teoretiskt kommer vara kortare i dessa dammserier, men eftersom det är lågflödesperiod nu så bedöms detta vara en minimal skillnad för uppehållstiden, skriver Hässleholm Miljö som också berättar att provtagning enligt ett fastställt schema ska visa om riktvärden eller gränsvården överskrids.

Inget nämns om risken att näringsämnen från bottnarnas sediment lättare följer med ut från våtmarken vid snabbare flöde.

På fredagen säger Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef och kommunikationsansvarig på Hässleholm Miljö, till Frilagt att det inte är några konstigheter med arbetena kring vallen.

Den läckande vallen i Magle våtmark ligger bakom damm A där inloppet från reningsverket finns. Karta ur Hässleholm Miljös redovisning till kommunens miljöavdelning
Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef på Hässleholm Miljö. Foto: Berit Önell

– Det är inget läckage nu och om det läcker ut något hamnar det i ett skyddsdike, säger hon efter att ha frågat Tommy Nilsson Berglund, driftchef för reningsverk och vattenverk i Hässleholm.

– Han menade att det inte skulle påverka.

Det har inte heller varit några problem med själva reningsverket.

– Prover på utgående vatten till Magle våtmark är bra, säger hon.

Den aviserade provtagningen i Magle våtmark kommenterar hon inte.

Angående vassklippningen betonar hon att syftet med den är att ta bort näringsämnen.

På miljöavdelningen finns ingen som kan kommentera situationen, varken Finjasjöns tillstånd eller om driftstörningen i Magle våtmark behöver följas upp.

Linus Jepsson, som bor nära sjön, anmälde på fredagen fågeldöden och stanken till miljöavdelningen via mejl eftersom han inte lyckades nå någon på telefon. Han skickade med bilder på en död storskarv och lämnade sitt telefonnummer, men ingen hörde av sig.

Linus Jepsson skickade bilder på den döda storskarven till miljökontoret.

När Frilagt ringer är det först inte heller någon som svarar. Den som ska ha jour är inte på plats och miljöchef Torbjörn Håkansson är upptagen i möte. Vi får två telefonnummer till inspektörer som inte svarar. Ett par timmar senare lyckas kontaktcenter nå en tredje person, Åsa Bjerstedt som arbetar hemifrån och inte kan svara på några frågor.

– Finjasjön är inte mitt område, men jag noterar vad du säger, förklarar hon.

Hon hittar efter en stunds letande ett meddelande om saken från kontaktcenter och lyckas sedan nå en inspektör på telefon. Men det enda som hänt är att man beslutat att diarieföra informationen från Linus Jepsson.

– Jag tror inte att någon åker ut idag, säger Åsa Bjerstedt.

Linus Jepsson konstaterar att vädret inte kan ha påverkat sjöns vattenkvalitet.

– Det konstigaste är att det inte regnat. Några dagar efter ett regn brukar det bli algblomning, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se