torsjö live vers2

Hanna Nilsson (SD) backade från motion om byskolor

Hanna Nilsson (SD) backade från motion om byskolor

SD:s kommunalråd Hanna Nilsson ville vid måndagskvällens kommunfullmäktige inte driva igenom sin egen motion om en långsiktig plan för Hässleholms små- och byskolor. Det hade hon kunnat göra eftersom hon hade stöd av vänsterblocket. Istället yrkade hon på återremiss i en av partiets viktigaste valfrågor och anklagades för att offra byskolorna i de pågående förhandlingarna om nytt styre i kommunen. Motiveringen till återremissen var “att utreda kostnaden för utredningen”, vilket också blev fullmäktiges beslut eftersom de tilltänkta samarbetspartierna M och KD ställde sig bakom, liksom L.

Hanna NIlsson (SD) ville inte driva igenom sin egen motion utan begärde återremiss.

Motionen föreslår en långsiktig plan för renovering och utveckling av små- och byskolor, förslagsvis tolv år framåt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Detta för att möjliggöra småskolornas bevarande och utveckling men även för att standarden på elever och lärares arbetsmiljö skall förbättras, skriver motionärerna Hanna Nilsson och Hanna Sjöstrand som menar att underhållet länge varit eftersatt.

Skolorna det gäller listas också i motionen: Farstorps skola, Tormestorps skola, Mala skola, Västra Torup skola, Stoby skola, Röke skola, Ballingslövs skola och Finja skola.

En stor del av debatten på kommunfullmäktige handlade om byskolorna. Bilden är från invigningen av ombyggda Röke skola och fritids 2018.

Eftersom SD och de rödgröna tillsammans har majoritet blev kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen. Den borgerliga kärnalliansen samt Folkets väl har varit kritiska och hävdat att underhållsplaner redan finns för alla skolor och att det finns mycket angelägna renoveringsbehov även på större skolor.

När motionen nu skulle behandlas på kommunfullmäktige inledde Hanna Nilsson med att begära återremiss.

– Motionen är väldigt viktig för oss, men vi vet inte hur mycket utredningen kommer att kosta. Det behöver vi få fram. Alla vet att vi har väldigt tuffa år framför oss, sa hon.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) förklarade förbluffat att hon ändå höll fast vid kommunstyrelsens förslag att säga ja till motionen.

– Det här var en väldigt konstig vändning, men förhandlingar pågår och ni ska väl sy ihop något med restalliansen, sa hon.

En väldigt konstig vändning, tyckte Lena Wallentheim (S).

Hon ifrågasatte också varför kostnaden för just denna utredning skulle behöva utredas innan motionen kan antas.

– Vi har många motioner och frågor som behöver utredas. Jag vet inte varför denna skulle kosta mer än andra utredningar. Vi vet också att när det ska sparas pengar är det byskolorna som åker på stryk, sa hon.

– Vi i S står bakom motionen för vi vill bevara byskolorna så långt som möjligt.

Hanna Nilsson konstaterade att hon aldrig hört en socialdemokrat tala så varmt för en SD-motion.

– Men vi har inte gjort någon ändring. Vi kommer att stå på oss, aldrig att vi backar. Det handlar inte alls om någon förhandling. Vi vill bara veta hur mycket det kommer att kosta, sa hon.

Lena Wallentheim sa att hon var ännu mer förvånad.

– Att ni inte tar chansen att se till att motionen går igenom.

Anders Edwall (C) var lika förvånad och menade att om SD ville ha igenom motionen behövde beslutet fattas nu.

– Då väljer ni att backa och det är inte första gången, sa han och påminde om att SD ändrat sig om Sösdala simhall.

– Det visar sig nu tydligt vilka som bryr sig om byskolorna.

Anders Edwall (C) menade att om SD ville få igenom motionen var det nu beslutet borde tas.

Hanna Nilsson protesterade och försäkrade att hon hellre skulle äta upp sin högra sko än ändra sig om byskolorna.

Anita Peterson (V) sa att hon tyckte att motionen var den bästa Hanna Nilsson skrivit.

– Jag hoppas att du håller ditt löfte till väljarna, det var säkert därför du fick så många röster, sa hon.

Björn Widmark var inte intresserad av någon återremiss utan ville avslå motionen helt.

– Vi har redan planer. Det här är ett spel för galleriet, sa han.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) medgav att mer långsiktiga planer kunde behövas.

– Men tolv år är kanske längre än nödvändigt. Jag ser motionen som en början till ökad långsiktighet för samtliga skolor. Då är det viktigt att kostnadsberäkna så att det blir kvalitet i utredningen, sa han.

Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ansåg att det var viktigt att kostnadsberäkna för att det skulle bli kvalitet i utredningen.

Återremissen gick igenom efter votering som slutade med röstsiffrorna 33 för och 28 mot. S, C, MP, V och FV reserverade sig mot beslutet.

Björn Widmark vände sig emot motionen även för att han menade att SD använde motioner som politiska markeringar, något han också anklagade MP för i början av sammanträdet. Bland inlämnade motioner som skulle lämnas för beredning fanns 13 från MP som handlar om klimatåtgärder, miljöskydd, cykelvägar med mera.

– Ett direkt missbruk av systemet, sa Björn Widmark och hävdade att frågorna redan har behandlats eller är under utredning.

– Missbruk av systemet, sa Björn Widmark om MP:s många motioner. Men han fick mothugg från alla håll.

Han presenterade också en beräkning av kostnaderna för handläggning av motioner på i snitt 200 000 kronor, vilket skulle betyda att MP:s motioner kostar cirka 2,5 miljoner.

Han fick mothugg av både kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) och företrädare för övriga partier som menade att det inte gick att avslå motioner utan föregående beredning. MP-ledaren Dolores Öhman konstaterade att hennes partis politik ofta provocerar.

– Jag hoppas att vi kan ha ett demokratiskt samhälle och att motioner behandlas likvärdigt och rättvist, sa hon.

Dolores Öhman (MP) reagerade starkt mot att motionerna från just hennes parti angreps. Foto: Berit Önell

– Vi har en kommunallag och en arbetsordning som säger att varje ledamot har rätt att lägga motioner. Det är en rent juridisk fråga, sa fullmäktiges andra vice ordförande Irene Nilsson (S).

Björn Widmark undrade då varför det skulle fattas beslut om att lämna motionerna till beredning.

– Det är anmärkningsvärt att vi som fullmäktigeledamöter bara har ett alternativ. Är vi i Ryssland? Antingen får vi lämna motionerna vidare och bara konstatera att de är inlämnade eller om vi ska ta ställning måste vi kunna säga nej, sa han.

Hanna Nilssons inlägg avslutade debatten.

– Jag tycker att det är en ganska onödig diskussion, även om jag i sak håller med Björn Widmark. Jag tycker att det är väldigt onödigt gjort, men det blir ännu farligare om vi börjar ifrågasätta rätten att lämna in motioner, sa hon.

Kommunfullmäktige beslöt bland annat också att försöka komma överens med Trafikverket om finansiering av den sedan länge diskuterade trafikplatsen till Hässleholm Nord. Björn Widmark reserverade sig.

Det nu igenväxta enorma kalhugget, tidigare avsett att bli en så kallad dryport för omlastning av gods mellan väg och järnväg, beskrivs nu som ett framtida verksamhetsområde. I ett utkast till avtal från 2018 var totalkostnaden uppskattad till 60-70 miljoner kronor, varav Trafikverket åtog sig att stå för fyra miljoner.

– Med tanke på den prisutveckling som har varit sedan dess är det troligt att prisbilden i ett nytt utkast kommer att öka kraftigt, står det i beslutsunderlaget från kommunledningsförvaltningen.

– Det rimliga hade varit att bygga en trafikplats vid utfarten från Läreda industriområde till 23:an istället, sa Björn Widmark och hänvisade till att det skett många olyckstillbud på platsen.

Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden, förklarade att en dialog med Trafikverket redan pågår om Läreda, men att Hässleholm Nord är ett långsiktigt projekt som måste sättas igång så snart som möjligt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se