Gruppen-3a-328x120

Nedlagd tid kontra ersättning

Nedlagd tid kontra ersättning

INSÄNDARE. I en artikel i NSk 2022-09-20 uppger Patrik Jönsson (SD) att han förutom sin riksdagsplats har ambition att hinna med kollektivtrafiknämnden i regionen. Sitta med i kommunfullmäktige tycker han fungerar jättebra och sannolikt avser han att ställa upp för en presidieplats igen.

Jönssons välarvoderade uppdrag som riksdagsman (71 500 kronor per månad) ger tydligen utrymme för politiska uppdrag utanför, får vi förutsätta, det viktiga riksdagsarbetet. Detta med uppdrag både i region och kommun.

Nämnas skall att möjligheter för Jönsson till ytterligare ersättningar i riksdagen finns, då knutna till eventuella uppdrag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Undertecknad vill understryka att det som här sagts väcker frågor kring icke allenast Jönsson utan ”samtliga” politikers arvoden och ersättningar. Dessa står vi skattebetalare för.

Riksdagsarbetet tycks som framgått inte vara alltför betungande.

Ersättningar exempelvis i form av arvoden eller ersättningar kan förväntas stå i någon slags relation till den tid som nedlagts av den arvoderade eller den som uppburit ersättning.

Påminns om en pensionär med enastående arbetskapacitet, Robin Gustavsson (KD). Denne kommunpolitiker upprätthöll under en tid en post som välarvoderat kommunalråd och ”hann också med” att verka som socialnämndens ordförande.

Vi kan i kommunallagens kapitel 8 under paragraf 1 läsa:

”Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”.

Något för politiker och måhända också kommun- och landstingsdirektörer över hela landet att fundera över.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se