torsjö live vers2

Ur soffperspektiv

Ur soffperspektiv

INSÄNDARE. Patrik Jönsson(SD) tycks trots allt ha hittat tid att besvara undertecknads synpunkter. Detta får måhända ses som en fjäder i hatten för riksdagsman Jönsson. Jönssons argumentation när han använder ord som förtröden och vill pådyvla undertecknad en önskan om att göra politisk karriär synes vara ett sätt att misskreditera undertecknad och undvika sakfrågan.

81 år gammal bedriver undertecknad ett långt viktigare oavlönat demokratiskt arbete här i på debattsidan och på debattsidor över hela landet än att göra politisk karriär. Politisk karriär till gagn för den egna plånboken tycks Jönsson över hövan lyckats med.

Nå, tillbaka till sakfrågan relationen mellan nedlagd tid och ersättningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Där tycks riksdagsman Jönsson och undertecknad ha en liknande mening då Jönsson säger sig ”gärna ha sett en minskning även av riksdagsledamöternas arvode”.

För tillfället bekvämt tillbakalutad i soffan ser undertecknad således fram emot Jönssons arbete i riksdagen för sänkta politikerarvoden och ersättningar.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se