torsjö live vers2

Hässleholm tappar ytterligare i företagsranking

Hässleholm tappar ytterligare i företagsranking

Hässleholms kommun hamnar på plats 253 av landets 290 kommuner i Svenskt näringslivs nya ranking som släpptes på onsdagen. Det innebär att kommunen backat 13 platser jämfört med förra året och att Hässleholm fortsatt är sämst i Skåne.

Den enkät som publicerades i maj är en del av rankingen. Nu har den fullständiga rankingen, där även statistikuppgifter ingår, släppts. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kurvan för Hässleholm fortsätter nedåt i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet.

Hässleholms kurva har i stort sett pekat nedåt ända sedan 2008. De sämsta resultaten i årets enkät gäller förtroendet för kommunens upphandlingar och dialog mellan företagare och kommunens beslutsfattare. Poängen är under godkänt även för tillgång till kompetent arbetskraft, politikers och tjänstemäns attityd till företagande, kommunens information till företag, skolans kontakt med det lokala näringslivet och service och bemötande. Frågor om hur lätt det är att få tag i en handläggare och hur vägledning vid myndighetsutövning fungerar har högre poäng som dock har sjunkit i år.

Kommunens resultat har förbättrats främst när det gäller mobilnät och bredband samt konkurrens från kommunen.

I den tredjedel av rankingen som baseras på statistik från SCB och UC har Hässleholms kommun antingen förbättrat sig eller har oförändrad poäng. Det betyder att en del av nedgången jämfört med förra året beror på att andra kommuner förbättrat sina poäng. Hässleholms förbättring i statistikfrågorna gäller hur stor andel av kommunens verksamhet som läggs ut på entreprenad, andel invånare som arbetar i kommunen och marknadsförsörjningsgrad. Parametrarna skattesats och andel företagsamma invånare är oförändrad.

Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun, säger till Frilagt att försämringen beror på många komponenter och att en av dem är att pandemin gjort det svårare för kommunens företrädare att träffa företagarna. Pandemin har dock drabbat alla kommuner.

Tillväxtchef Stefan Larsson. Foto: Urban Önell

– Jo, men jag förstår att en del kommuner även under pandemin arbetat nära företagen. Mindre kommuner där man har närmare till varandara. Hässleholm är en medelstor kommun, säger han.

Enligt Svenskt näringsliv har dock både små och medelstora kommuner klarat sig bäst.

– Stora kommuner måste bli bättre på dialog, information och förändra attityderna gentemot företag, kommenterar Jens Hedström, chef för Region & Marknad på Svenskt Näringsliv.

Stefan Larsson betonar att man på kommunen är fullt medveten om sin position i rankingen.

– Vi är självfallet inte nöjda, säger han.

Han hänvisar dock till att flera åtgärder påbörjats och är planerade genom det näringslivsprogram som presenterades på försommaren.

– Vi har startat “Business class” med rådgivning för företag och intesifierat våra företagsbesök, säger han.

Fokus det närmaste året ska vara företagsservice. Stefan Larsson hoppas också att förnyelsen av kommunens hemsida ska innebära en förbättring för näringslivet. Där ska vara “en dörr in”.

– Det ska bli en e-tjänst där vi samlat får in alla ärenden. Sedan ska det ändå finnas andra vägar, såsom brev och telefon.

Den nya rankingen kommer också att tas upp till diskussion internt i kommunen.

– Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete, men vi kommer att ta upp den liksom andra rapporter. Nu har vi den för handen, säger Stefan Larsson.

I ett pressmeddelande kommenterar kommunalråden också Svenskt näringslivs rankinglista.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hanna Nilsson (SD).
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

– Svenskt Näringslivs undersökning är för vår kommun ett viktigt underlag för våra insatser med att ge näringslivet bra utvecklingsförutsättningar. Vi har nu ett resultat och kommer ta oss an de utmaningar som vi ser. Många frågor har vi rådighet över på kommunnivå, andra delvis eller svagt. Den turbulens och osäkerhet som nu finns inom el-området ser vi till exempel allvarligt på och följer hur dagens situation påverkar vårt näringsliv och dess utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Förste vice ordförande Hanna Nilsson (SD) ser det som viktigt att tala väl om Hässleholm, en återkommande uppmaning från ledande makthavare som hittills inte verkar ha hjälpt.

-Vid våra företagsbesök för vi en dialog med företagen om vad som kan bli ännu bättre men också en hel del bekräftelse på de strategiska fördelar som Hässleholms kommun som plats har att erbjuda företag. Det är också av stor betydelse att vi pratar väl om vår plats och jobbar med attraktivitet och vårt platsvarumärke. Under besöken får vi viktiga inspel och synpunkter på kommunens verksamhet som kan innebära förbättringar och förenklingar i företagens vardag och dessa inspel tar vi in i våra uppdrag, säger Hanna Nilsson, förste vice ordförande (SD).

Andre vice ordförande Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Andre vice ordförande Lena Wallentheim (S) lyfter, liksom Stefan Larsson, fram Business class på Norra Station, en satsning som dock funnits i flera år.

– Vi från Hässleholms kommun jobbar med att öka tillgängligheten och dialogen med företag för att tidigt kunna ge råd och vägledning inom kommunens olika myndighetsområden för att förenkla och underlätta. Vårt Business Class, beläget på Norra Stationsområdet, är vår lokala mötesplats för näringsliv och samhälle. Här kommer vi, tillsammans med våra lokala näringslivsorganisationer, att dra igång rådgivnings- och informationsinsatser kring de behov och utmaningar som vårt näringsliv möter såväl i vårt närområde som på sina marknader, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Berit Önell

Läs mer:

2021-09-23 Hässleholms företagsklimat sämst i Skåne

2022-05-31 Hässleholm får underkänt i företagsranking igen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se