torsjö live vers2

Ingen uppföljning efter plötslig fågel- och fiskdöd

Ingen uppföljning efter plötslig fågel- och fiskdöd

Hässleholms kommuns miljöinspektörer kommer inte att söka orsaken till den plötsliga och kraftiga algblomningen med döda fåglar och fiskar i Finjasjön i slutet på förra veckan. Hässleholm Miljös pågående arbete med att täta en läckande vall i Magle våtmark följs inte heller upp, mer än att en redovisning ska lämnas in i efterhand.

Magle våtmark utgör ett reningssteg för avloppsvatten som gått igenom reningsverket. När Frilagt besökte området på tisdagen var arbetena fortfarande i full gång. Även vassklippningen pågick. Växtdelar hamnade därmed i Maglekärrsbäcken och fördes vidare ut i Sjörrödsviken.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Arbetet med tätning av den läckande vallen fortskrider. Foto: Berit Önell

– Vi kopplar inte algblomningen till dessa åtgärder, säger miljöchef Torbjörn Håkansson.

Han förutsätter att alla gränsvärden och riktvärden i villkoren för reningsverkets och Magle våtmarks miljötillstånd följs. Enligt den information han har hålls värdena redan i utgående vatten från reningsverket.

– De förväntas inte öka i våtmarken. Därför har vi inte begärt in någon extra redovisning, säger han.

Det finns dock tidigare exempel på att en del näringsämnen ökat i våtmarken. I Finjasjörapporten för 2017 konstaterade konsultföretaget Regito att halten fosfatfosfor flerdubblats under sommaren.

– Vad är orsaken till att fosfatfosfor ökar i utflödet från Magle våtmark under den vegetativa säsongen när upptaget av näringsämnen borde vara som störst? Läcker de grunda dammarna i våtmarken fosfat, undrade Regito i rapporten.

Vassklippningen kan också öka halten BOD, ett mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar, och därmed syreförbrukande, substans det finns i vattnet. I så fall kan det gynna algblomningar. Även halten av BOD är villkorad i miljötillståndet.

Även vassklippningen pågår fortfarande i Magle våtmark. Foto: Berit Önell
Maglekärrsbäcken har fört med sig växtdelar ut i sjön. Foto: Linus Jepsson

När Hässleholm Miljö anmälde den läckande vallen som en driftstörning i april uttryckte en miljöinspektör oro för om halterna totalfosfor skulle kunna hållas under gränsvärdet på 0,3 mg per liter vatten per dygn tills vallen lagats.

Frågan ställdes per telefon, enligt en tjänsteanteckning, “om det är möjligt att öka/säkerställa reningen ut från ARV (avloppsreningsverket, redaktionens anmärkning) så att utsläppsvillkoren klaras då utsläppen troligen kommer att pågå fram till hösten”.

Svaret blev att man skulle klara det under tiden fram tills vallen lagats. En redovisning av bland annat totalfosfor ut från reningsverket från den 1 januari till den 11 april, som skickades till miljöavdelningen, visade också att värdena då klarades med god marginal.

Torbjörn Håkansson tonar ner anmälan om döda fåglar och fiskar och säger att algblomningar är återkommande i Finjasjön.

En av de döda fiskarna vid strandkanten i Sjörröd. Foto: Linus Jepsson

– Vi har en död fågel och algblomningar från och till i sjön. Det kan ha många orsaker. Fågeldöd kan också bero på många saker. Jag vet inte om det har någon koppling, men fågelinfluensa förekommer. Gäller det artskydd är det länsstyrelsens ansvar, säger han.

Fisken lär dock inte ha dött av fågelinfluensa. Torbjörn Håkansson säger sig inte ha fått någon information om fiskdöd.

Anmälaren Linus Jepsson har dock skrivit om döda fåglar i plural i sin skriftliga anmälan och berättar att han muntligen i samtal med kommunens kontaktcenter även nämnde de döda fiskarna.

Berit Önell

Läs mer:

2018-05-10 ”Mycket allvarligt” läge för Finjasjön 2017

2022-09-24 Plötslig fågeldöd och algblomning i Finjasjön

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se