torsjö live

Majoritet vill satsa på ridanläggningar för 41,6 miljoner

Majoritet vill satsa på ridanläggningar för 41,6 miljoner

Majoriteten av politikerna i kommunstyrelsen säger ja till att bekosta en ny ridanläggning på Österåsområdet. Förslaget, som slutligt ska klubbas av kommunfullmäktige, innebär att kommunen både köper den befintliga anläggningen och bygger en ny till en kostnad på totalt 41,6 miljoner kronor.

Så här skulle den nya ridanläggningen kunna se ut. Bilder ur utredningen

Efter många turer kring den trånga och nedgångna ridanläggningen verkar en lösning vara inom räckhåll. Frilagt har tidigare berättat om förslaget att kommunen ska bygga en ny ridanläggning med ridhus, stall och hagar till Hässleholms ridklubbs ridskoleverksamhet och även köpa och renovera den gamla anläggningen där Hässleholms hästsportförening kan fortsätta med tränings- och tävlingsverksamhet. Ridhusföreningen som äger anläggningen avvecklas och de båda andra föreningarna får samma förutsättningar för sina verksamheter.

Den nya anläggningen föreslås byggas på kommunägd mark strax söder om nuvarande anläggning. Den årliga driftskostnaden för båda anläggningarna beräknas till cirka 2,9 miljoner kronor.

Politikerna i kultur- och fritidsnämnden har fått information om förslaget och ställt sig positiv till det, men det är kommunledningen som beställt utredningen och kommunfullmäktige som beslutar. 34 miljoner av investeringen på 41,6 miljoner kronor finns redan i budgeten. Resterande 7,6 miljoner läggs in 2024.

Folkets väls Björn Widmark yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

Läs mer:

2021-11-03 Kommunens stöd kan slå ut hästsportförening

2022-06-15 Förslag: Kommunen bygger nytt ridhus och köper gammalt

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se