torsjö live vers2

Lokala SD-politiker glada att höghastighetstågen stoppas

Lokala SD-politiker glada att höghastighetstågen stoppas

Ett tvärstopp för höghastighetstågen är på gång redan innan den nya regeringen tillträtt. Det gläder ledande SD-politiker i Hässleholm som hela tiden varit emot projektet. Hässleholmsgården lär inte längre vara i fara.

– Det kändes bra, säger kommunalrådet Hanna Nilsson som hoppas att även Sverigeförhandlingens krav på omfattande bostadsbyggande kan stoppas.

Patrik Jönsson, ledamot i trafikutskottet och med yrkesbakgrund inom Trafikverket, räknar med att det nu blir större möjligheter att få dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad.

Höghastighetstågen, kanske liknande de franska TGV, lär inte komma till Sverige. Foto: Sven-Åke Eriksson, Sverigeförhandlingen

I måndags lämnade företrädare för SD, KD, M och L in en motion till riksdagen om att stoppa höghastighetstågen. Motiveringen är främst en stor underhållsskuld där både vägar och järnvägar lider av bristande underhåll. Kostnaden för Nya stambanor, som projektet ändrat namn till, är senast beräknad till 325 miljarder kronor. Enligt motionärerna kommer prislappen troligen att uppgå till minst 400 miljarder. De instämmer i Riksrevisionens kritik mot både kostnadsberäkningarna och regeringens hantering av projektet. Bara utredningarna av höghastighetsjärnvägen har hittills kostat fem miljarder kronor. Den samhällsekonomiska och miljömässiga nyttan ifrågasätts.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Satsningar på järnvägen bör i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik, skriver Thomas Morell (SD), Maria Stockhaus (M), Magnus Jacobsson (KD) och Helena Gellerman (L) i motionen.

Motionen är en följdmotion till den senaste nationella planen för transportinfrastrukturen (2022-2033).

– Egentligen hade jag tyckt att det hade varit bäst om man hade gjort om den nationella planen helt. Men det hade tagit flera månader av värdefull tid, säger Patrik Jönsson.

Han konstaterar att bara fortsatta utredningar innebär stora kostnader.

– Men framförallt är det oroväckande för dem som riskerar att få sin mark inlöst. Det är viktigt att bromsa så fort det går, säger han.

Många markägare i Hässleholmstrakten har varit oroliga för effekterna av en höghastighetsjärnväg. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson tog istället upp de dagsaktuella problemen med elförsörjningen och ökade energipriser.
Patrik Jönsson från Hässleholm är ledamot i trafikutskottet. Foto: Urban Önell

Själva beslutet kan inte fattas förrän en ny regering är på plats.

– Inom ett par veckor kan nog själva motionen antas. Regeringsförhandlingarna har jag inte mer insyn i än det jag kan ta del av i media, men låt mig gissa att det kan ta cirka två månader till ett beslut, säger Patrik Jönsson.

För Hässleholms del ser han många fördelar med att det inte blir några höghastighetståg.

– Det betyder förmodligen möjlighet till ett utbyggt fyrspår Hässleholm – Lund längs järnvägens befintliga sträckning. Mer pengar till underhåll av befintlig infrastruktur frigörs. Även om höghastighetsbanan inte är budgeterad är den som en gökunge som puttar undan andra, säger han.

Nu hoppas han att Trafikverkets så kallade korridorer kommer att makuleras. Utbyggnad av fyrspår till Lund intill nuvarande spår tar inte så stor plats.

– Dumheter som en station i Finja eller Tyringe finns inte heller på kartan, säger han.

– Men det kan ändå finnas fastigheter som måste lösas in längs den befintliga sträckningen, säger han.

Enligt Patrik Jönsson är det extremt osannolikt att höghastighetstågen inte stoppas inom kort. Det finns en majoritet i riksdagen och skulle någon ledamot bli sjuk finns det ett kvittningssystem med tre personers övervikt.

– Jag hade andats ut om jag varit markägare, säger han.

Han hoppas också på dubbelspår till Kristianstad som är landets mest belastade enkelspår.

– Det här ökar drastiskt möjligheten för Hässleholm-Kristianstad, även om det är fyra partier som ska samsas och faktum är att kostnadsökningarna är absurda. Jag kommer att göra mitt yttersta, säger han.

Kommunalrådet Hanna Nilsson är glad att höghastighetstågen stoppas. Foto: Urban Önell

– Det är sunt förnuft att förbättra underhållet och få bort flaskhalsarna innan man bygger höghastighetståg.

Även Hanna Nilsson ser stora fördelar om de nya spåren kan dras längs befintlig stambana.

– Det blir annars stora ingrepp både i naturen och i samhällena, säger hon.

Hon anser att Sverigeförhandlingens krav på kommunerna är orimliga.

– Vi skulle tvingas bygga nästan 4 000 lägenheter bara för att få en station i Hässleholm, säger hon.

Hon förklarar att SD hellre vill bygga villor och radhus och inte alls lika många. Någon siffra har hon dock inte.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se