torsjö live vers2

Förslag om Finjasjön går vidare

Förslag om Finjasjön går vidare

Finjasjöarbetsgruppens förslag att den ska lägga ner och att ett beslut om åtgärder från 2017 rivs upp går vidare till tekniska nämnden, enligt arbetsutskottets beslut på tisdagen. Den långa listan med radikala åtgärdsförslag för att minska näringstillförseln till sjön går samma väg, men måste också klubbas av kommunfullmäktige eftersom det behövs pengar.

Näringstillförseln har bidragit till kraftiga algblomningar i Finjasjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden och dess arbetsutskott, konstaterar att önskelistan från Finjasjögruppen går vidare. Han och Benny Petersson (S) röstade ja. Ernst Herslow (FV), som ersatte förste vice ordförande Ulf Berggren (SD), avstod från att delta i beslutet om själva åtgärdslistan.

Mathias Jönsson, som arbetar med strand- och vattenvård på tekniska förvaltningen och sedan ett år tillbaka leder gruppen, är inte orolig för att åtgärderna – som 2017 – ska rinna ut i sanden.

Mathias Jönsson förklarar att tanken inte är att Finjasjöarbetsgruppen ska försvinna helt.

– Vi ska fortsätta träffas, men mer som ett diskussionsforum, säger han.

Beslutet från 2017 rivs upp för att det inte hänt något och inte finns någon budget, men Mathias Jönsson menar att det nu är en politisk fråga.

– Politikerna får ta ställning. Nu är förslagen preciserade med pengar. Tidigare var det också lite otydligheter. Den korta tid jag varit ansvarig har jag sett det som att gruppen trampat vatten. Jag har tittat historiskt och fått uppfattningen att man inte kommit någonstans, säger han.

Nu tycker han att politikerna måste välja.

– Antingen vill de inte göra något eller vill de satsa. Det behövs en viljeinriktning för att kommunen ska kunna jobba vidare, säger han.

Men valet att inte göra något finns egentligen inte, frågan är snarare hur. Mathias Jönsson hänvisar till EU:s vattendirektiv, Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen.

För den som följt diskussionerna om Finjasjön under ett antal år låter detta som en total omsvängning. Det kanske nu är ett minne blott att ledande personer låtsats som att allt var väl hur sjön än sett ut, inte velat erkänna att reningsverket har någon som helst påverkan på sjön och till och med stängt ute Frilagt från en presskonferens för att slippa kritiska frågor.

– På något vis behöver vi jobba, säger Mathias Jönsson.

Han förklarar att förslaget om sedimentbehandling med aluminium har drivit på åtgärdslistan.

– Gruppen har försökt bilda sig en uppfattning och ta ställning, säger han.

Slutsatsen blev att fosfortillförseln till sjön måste minska innan aluminiumbehandling kan bli aktuellt. Dessutom finns många frågetecken om risker, kostnader med mera.

Utsläpp av orenat avloppsvatten vid driftstörningar i reningsverk och pumpstationer ska motverkas enligt åtgärdslistan. Ansökan om nytt miljötillstånd för Hässleholms reningsverk, vilket innebär bättre rening, förslås också starta. Foto: Berit Önell

Gruppen påbörjade sitt arbete med åtgärdslistan i samband med att det stora forskningsprojektet om Finjasjön presenterade sin slutrapport i våras. Listan diskuterades i gruppen och sedan arbetade Mathias Jönsson och Ida Grimlund från miljöavdelningen vidare med förslagen. Gruppen fick också ut hela förslaget innan det skickades till politikerna.

– Men det är inte gruppen som skickat tjänsteskrivelsen utan förvaltningen, säger Mathias Jönsson.

Den enda i gruppen som motsatte sig åtgärdslistan var Gunnar Persson från Finjasjöns fiskevårdsområde. Han ville att beslutet från 2017 skulle stå kvar och ha fokus på att få bort föroreningar som kommer till sjön genom tillrinnande vattendrag innan befintliga föroreningar i sjön angrips. Detta lades dock till på åtgärdslistan.

Berit Önell

Läs mer:

2022-10-10 Finjasjögruppen vill rädda sjön – och lägga ner sig själv

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se