torsjö live vers2

Övervakningssystem köptes med statsbidrag utan beslut

Övervakningssystem köptes med statsbidrag utan beslut

Omsorgsförvaltningen fattade aldrig något formellt beslut om att köpa in utrustningen för kameraövervakning med sensorsystem till Nybohemmet i Bjärnum. Det visar förvaltningens egen genomgång av samtliga protokoll från ledningsgruppen under 2020. Systemet finansierades via statsbidrag.

Som Frilagt berättat har kameraövervakningen av de äldre på Nybohemmet nu stoppats efter att de medicinskt ansvariga slagit larm om att den kan bryta mot flera lagar. Anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg enligt både lex Maria och lex Sarah.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Inköpet av övervakningssystemet upphandlades centralt i kommunen och undertecknades av omsorgens vikarierande förvaltningschef i december 2020. Men det finns inget beslut om köpet.

När torsdagens artikel i Frilagt publicerades gick det inte att få besked om vem som beslutat att köpa in utrustningen, bara att det inte var politikerna i omsorgsnämnden som dock fått muntlig information. Avtalet var undertecknat i december 2020 av en verksamhetschef som vikarierade som förvaltningschef medan en annan verksamhetschef stod som beställare. Beslutet ska dock ha tagits under juni 2020 då dåvarande förvaltningschefen Anneli Larsson fick lämna sin tjänst med omedelbar verkan.

På fredagen kommer ny information. Först kräver omsorgens kommunikatör Michell Grönlund att Frilagt ska korrigera uppgiften att man inte vet vem som fattat beslutet. Hon hävdar att det var den dåvarande förvaltningsledningen och att den vikarierande förvaltningschefen undertecknade beslutet. Frilagt meddelar att vi inte korrigerar detta eftersom det inte var känt på torsdagen och det vi skrev var korrekt när det publicerades. Därefter medger Michell Grönlund att hon först på fredagen fått klart för sig hur det hängde ihop. Senare återkommer hon, ber om ursäkt och berättar att det inte finns något beslut.

– Vi har gått igenom samtliga protokoll från ledningsgruppen under 2020 och kan tyvärr inte se att vi har beslutat något om hur de statsbidrag som vi använde för att köpa in sensorsystemet skulle användas, skriver hon i ett mejl till Frilagt.

Hon förklarar att det betyder att det inte finns något formellt beslut, men att utrustningen ändå inhandlades.

– Det har sannolikt förts diskussioner i ledningsgruppen, men av något skäl har detta inte nedtecknats som ett beslut. Det enda vi kan säga om detta är att det under denna tid var väldigt rörigt på förvaltningen och att detta inköp skedde i samband med att den dåvarande förvaltningschefen fick lämna sin tjänst.

Michell Grönlund förklarar att det som hände 2020 inte hade kunnat ske idag.

– Den struktur som vi har idag fanns inte på plats och idag hade detta inte kunnat ske. Vi beklagar att det under denna tid fanns saker på förvaltningen som hanterades felaktigt. Nuvarande förvaltningsledning har gjort sitt bästa för att skapa de strukturer som behövs för att den här typen av felaktigheter inte ska kunna uppstå, skriver hon.

Trots avsaknaden av beslut har omsorgsförvaltningen, enligt Michell Grönlund, redovisat hur statsbidragen använts.

– Vi saknar själva besluten kring exakt vad som skulle köpas in när, men vi har trots det koll på vad vi har köpt, skriver hon.

Frilagt har begärt ut redovisningen, men ännu inte fått den och inte heller någon siffra på den totala kostnaden för sensorsystemet. Enligt avtalet skulle det kosta drygt en och en halv miljon kronor första året.

Berit Önell

Läs mer:

2022-10-13 Stopp för olaglig kameraövervakning av äldre

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se