Gruppen-3a-328x120

Granskande journalistik ger inte betalt per klick

Granskande journalistik ger inte betalt per klick

Berit Önell, ansvarig utgivare för Frilagt

KRÖNIKA. Det finns de som påstår att varje klick på en braskande rubrik om något som hotar vår trygghet gör att det tickar ner en slant i fickan på någon. En tidning som däremot väljer att enbart skriva om positiva saker skulle göra det av något slags välvilja. Det är nämligen inte lika framgångsrikt ekonomiskt.

Trams! Så fungerar det inte alls, snarare tvärtom. Det är vi på Frilagt väldigt väl medvetna om. När vi arbetar med journalistikens viktigaste demokratiska uppdrag – att granska samhällets makthavare – skär vi sannerligen inte guld med täljkniv. Det kommer inte in en krona när någon klickar på en artikel i Frilagt. Vi är istället helt beroende av att läsarna aktivt väljer att bidra genom en frivillig stödprenumeration eller ett engångsbelopp. Vi tar också emot annonser och det är en marknad som vuxit, om än långsamt. Därutöver bidrar undertecknad i mindre omfattning till att finansiera tidningen genom eget extrajobb i form av frilansuppdrag och föreläsningar. Det har inte blivit lön från Frilagt varje månad.

Våra artiklar upplevs ofta kontroversiella och det har hänt mer än en gång att företag som vill stödja oss valt att ge ett sponsorbidrag istället för att annonsera eftersom de inte vill stöta sig med kommunen eller det så kallade etablissemanget. Samtidigt ser vi hur medier som bara skriver om positiva och oförargliga saker kan fylla sina sidor med annonser från företag som vill vara säkra på att inte kopplas samman med något obekvämt.

Men vad vill läsarna ha? Vad behövs i ett demokratiskt samhälle? Vi måste åter påminna om varför Frilagt startade 2015, året efter att Hässleholms kommun och tidningen Norra Skåne gemensamt försökte tysta den granskande journalistiken. De dåvarande kommunalråden klagade på tidningens granskningar av deras vidlyftiga affärer. Granskande journalister beskrevs som en destruktiv kraft och Norra Skåne uppmanades att ta ansvar för att förmedla “en positiv bild av Hässleholm”.

Kommunalråden fick gehör hos tidningens styrelseordförande som också var politiker. Det ledde till att undertecknad först blev omplacerad till att enbart skriva snälla artiklar och sedan uppsagd efter 27 år. Nyhetschefen Anders Kauranen hoppade av i protest. Händelserna fick stor uppmärksamhet och blev en större skandal än alla de tidigare tillsammans. Några direkta påföljder för kommunalråden blev det ändå inte. Anmälan om grundlagsbrott slutade inte i åtal, men i viss kritik av JK för att politikerna lagt sig i den fria pressens publicistiska arbete. Kommunen och tidningen fick dela på Föreningen Grävande Journalister skampris Rullgardinen.

När Frilagt startade var det möjligt tack vare en stark folkopinion som inte bara ville ha snälla och positiva nyheter. Utan granskning och insyn i vad som pågår i maktens korridorer är vi alla försvarslösa inför hoten.

Oberoende medier är en förutsättning för en fungerande demokrati. Makthavarna ska veta att de har ögonen på sig. Granskande journalistik motverkar på det sättet både korruption och maktmissbruk.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt har överlevt i sju år, trots att ekonomin alltid varit knaper. För ett år sedan utökades redaktionen från en heltidstjänst till 1,25 då Jonathan Önell anställdes på 25 procent.

Nyligen ansökte vi om presstöd för första gången. Besked om det kommer i december. Det blir dock inga miljoner eftersom stödet grundas på kostnaderna föregående år och vi alltid har varit tvungna att hålla nere kostnaderna. Hur mycket det blir beror också på hur många andra som ansökt. Men presstödet skulle bli ett bra tillskott i ekonomin och vi skulle kunna satsa mer för att därefter få ett högre presstöd – om inte de nya regler som är på gång hindrar oss. Enligt det förslag som ligger måste redaktionen ha minst två årsarbetare på heltid för att komma ifråga. Det skulle vi absolut behöva för att hinna med att granska mer, men för närvarande känns det rätt långt dit.

Även om vi får presstöd kommer vi att vara fortsatt beroende av läsarnas bidrag. Just nu är vi i särskilt behov av ditt stöd, i väntan på besked om presstödet. Det var för oss en stor kostnad bara att ansöka, cirka 35 000 kronor, och om vi får stödet dröjer det några månader innan det betalas ut. Därför vädjar vi nu om ett extra bidrag från er läsare som har möjlighet, antingen genom ett engångsbidrag eller genom att höja beloppet för stödprenumerationen. Och alla ni som ännu inte börjat stödprenumerera, gör det om ni uppskattar Frilagt och vill att tidningen ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete!

Berit Önell
Ansvarig utgivare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se