torsjö live vers2

Företagsbot för ogiltigt miljötillstånd i Vankiva i sex år

Företagsbot för ogiltigt miljötillstånd i Vankiva i sex år

Avfallshanteringen på Hässleholms kretsloppscenter i Vankiva har bedrivits utan giltigt miljötillstånd i sex år. Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö har aldrig ställt den ekonomiska säkerhet på 95 miljoner kronor som var mark- och miljödomstolens krav för att det nya miljötillståndet skulle gälla. Bolaget har därför åter tvingats betala företagsbot, den tredje för i år. Trots regelbundna inspektioner upptäckte länsstyrelsen inte den allvarliga bristen förrän i maj i år.

Hässleholm Miljö har accepterat att betala företagsboten på 100 000 kronor för otillåten miljöverksamhet.

Hässleholms kretsloppscenters område i Vankiva tvingas betala företagsbot för tredje gången i år. Foto: Hässleholm miljö

I februari 2016 upphörde Hässleholm Miljös tidigare miljötillstånd och därmed den dåvarande ekonomiska säkerheten. Sedan dess har verksamheten enligt åklagaren varit utan giltigt miljötillstånd tills i förra veckan då mark- och miljödomstolen godkände den nya säkerheten efter beslut i kommunfullmäktige om att utöka borgensåtagandet för bolaget. Med det nya tillståndet kunde bolaget också utöka från en miljon ton till sex miljoner ton deponiavfall. Syftet med säkerheten är att bekosta sanerings- och sluttäckningsåtgärder vid eventuell nedläggning av verksamheten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Länsstyrelsen såg allvarligt på bristen och konstaterade att befintligt miljötillstånd inte gällde. Därmed hade länsstyrelsen kunnat stänga verksamheten tills säkerheten fanns på plats. Istället blev det ett skarpt formulerat föreläggande.

– Länsstyrelsen har som tillsynsmyndighet inte valt att förbjuda verksamheten då det ansetts skapa större hälso- och miljöpåverkan samt inte ansetts som skäligt att förbjuda, skrev länsstyrelsen i sin åtalsanmälan.

Trots att Hässleholm Miljö före inspektionen fått veta att den ekonomiska säkerheten saknades hade ansökan inte påbörjats vid länsstyrelsens besök. Det framkom också att det skulle dröja innan den ekonomiska säkerheten kunde vara på plats. Enligt ett föreläggande skulle dokumenten lämnas till länsstyrelsen senast den 1 september för att det skulle finnas tid för den demokratiska processen i kommunen. Men så blev det alltså inte och kommunen fick i länsstyrelsens åtalsanmälan också kritik för sin senfärdighet.

– Kommunen har i samband med föreläggandet om att få en godkänd säkerhet av domstolen valt att inte påskynda ärendet genom att lyfta ärendet internt genom att hålla extra insatta möten av kommunfullmäktige eller motsvarande åtgärder som skulle kunna bidra till att korta handläggningstiden hos domstolen efter att domstolen krävt in komplettering. Med andra ord låter kommunen det pågående bristen hos anläggningen pågå onödigt länge, skrev länsstyrelsen till åklagaren.

Kommunfullmäktige gjorde nämligen fel vid ett första beslut om säkerheten den 7 juni. Det fattades en viktig bit i beslutstexten: att kommunen går i borgen “så som för egen skuld”. Därefter malde byråkratins kvarnar långsamt. Först den 26 september tog fullmäktige upp ärendet igen. Hässleholm Miljö fick två gånger begära anstånd hos mark- och miljödomstolen och den 20 oktober kom till slut godkännandet därifrån.

Länsstyrelsen bedömde dock att föreläggandet var uppfyllt den 16 augusti. Beslutet om borgensåtagandet förvaras nu som det ska hos länsstyrelsen.

– Både vi och länsstyrelsen har brustit, säger Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef och kommunikationsansvarig hos Hässleholm Miljö.

Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef på Hässleholm Miljö. Foto: Berit Önell

Hon förklarar att bolaget agerade snabbt när länsstyrelsen upptäckt missen.

– Säkerheten är ett krav för att miljötillståndet ska gälla. Men det har inte påverkat något i verksamheten. Om vi hade gått i konkurs däremot hade det påverkat, säger hon.

Enligt förundersökningsprotokollet bedömer åklagaren att Hässleholm Miljö av oaktsamhet bedrivit miljöfarlig verksamhet utan gällande tillstånd. Oaktsamheten har bestått i att det brustit i företagets tillsyns- och kontrollrutiner.

Rima Dauod, chef för länsstyrelsens miljötillsyn, fattade beslut om både föreläggandet och åtalsanmälan.

Hur kunde ni missa det här i fem år?

– Det är inte säkert att vi har inspektion årligen. När vi är ute på tillsyn är det väldigt mycket vi behöver titta på, vi tar inte allt varje år. Självklart om vi ser något som är akut tar vi hand om det direkt. I detta fall var det pappersarbete och nu senast såg vi det, säger hon.

Hur allvarligt ser du på det?

– Det ska finnas en säkerhet. Det är klart att det är allvarligt, men sådant händer kanske ibland, tyvärr. Då är det bra att vi finns där.

– De har inte förorenat miljön, men det är inte ok att missa en sådan grej när det är en så pass stor verksamhet. Men det kan hända värre saker också. Nu har vi tagit tag i det och resultatet är tillräckligt bra, säger hon.

I mars fick Hässleholm Miljö betala 50 000 kronor i företagsbot för att massor från tillverkning av kompostjord och biomassa lagrats för länge på kretsloppscentret i Vankiva. I augusti blev det en ny företagsbot på samma belopp på grund av den olagliga siktningen av schaktmassor bakom reningsverket i Hässleholm. Brottsrubriceringen var i båda fallen, liksom nu, otillåten miljöverksamhet.

Berit Önell

Läs mer:

2022-03-08 Hässleholm Miljö accepterar företagsbot

2022-08-30 Företagsbot för olaglig hantering av massor vid reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se