torsjö live

Hässleholm Miljö accepterar företagsbot

Hässleholm Miljö accepterar företagsbot

Avfallet lagras på Hässleholms kretsloppscenters område i Vankiva. Foto: Hässleholm miljö

Hässleholm Miljö får en företagsbot på 50 000 kronor för att massor från tillverkning av kompostjord och biomassa lagrats för länge. Åklagaren bedömde att miljöbrottet skett av oaktsamhet och utfärdade ett strafföreläggande som företagsbot.

Enligt villkor i miljötillståndet för kretsloppscentret i Vankiva får avfall som ska behandlas inte mellanlagras längre än tre år. Tiden för de aktuella massorna gick ut vid årsskiftet. Enligt bolaget blev de liggande för länge på grund av att syftet från början var att använda dem till sluttäckning av den gamla deponin, vilket dock inte behövdes. Hässleholm Miljö har istället försökt få ökad avsättning för kompostjord, men inte lyckats i tillräcklig omfattning.

Bolaget kontaktade i slutet på 2021 tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen om problemet. Massorna, cirka 6 000 ton, består av jord, sten och komposterat park- och trädgårdsavfall och bedöms inte innehålla föroreningar. En åtalsanmälan gjordes ändå eftersom tillsynsmyndigheten är skyldig att upprätta anmälan vid misstanke om brott mot miljöbalken. Åklagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har nu utrett ärendet och erbjudit strafföreläggande.

– Vi accepterar företagsboten om 50 000 kronor för otillåten miljöverksamhet och kommer nu att förbättra våra interna rutiner vad gäller avfallsflödena för att undvika liknande situationer i framtiden, säger Sven Carlsson, VD på Hässleholm Miljö, i ett pressmeddelande. Det innebär bland annat att samtliga avfallsupplag på anläggningen kommer att inventeras halvårsvis, i stället för årsvis som görs nu, och att tydligare rutiner tas fram för hur arbetsprocessen ska gå till.

Berit Önell

Läs mer:

2022-02-11 Hässleholm Miljö polisanmält för avfallsupplag

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se