Gruppen-3a-328x120

Pinsamt av Moderaterna

Pinsamt av Moderaterna

INSÄNDARE. Funderar lite på måndagens fullmäktige i Hässleholm. En av punkterna som diskuterades var partistödet. Det visade sig att två partier inte hade kommit in med alla handlingar före utsatt datum. Anledningarna var av mänsklig karaktär, sjukdom och kommunikation. Men detta var inte det intressanta i diskussionen som följde. Alla partier var uppe och uttalade sig i frågan utom KD. Frågan blev extra intressant då det fanns partier som utan att skämmas tyckte och föreslog att ett av de aktuella partierna kunde få sitt partistöd men det andra inte!

Frågan kom då upp om vem som skall avgöra vilka eller vem som skulle på godtyckliga grunder avgöra vad som skulle gälla.

Det intressanta är ju inte anledningen till varför man inte lämnat in berörda handlingar utan om det datum som är fastställt skall gälla eller inte.

Skall man ha en mild tolkning och ta hänsyn till ömmande förklaringar eller ej? Jag har inga synpunkter på vad som är rätt eller fel förutom att det skall vara lika behandlingsprincipen för alla.

Och återigen ställdes frågan från talarstolen vem som skall bestämma eller ha rätt att avgöra om fastställda regler skall gälla? Om dom skall gälla, för samtliga partier eller inte?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Döm om min förvåning när ett parti, läs Moderaterna, genom Lina Bengtsson ger svar på min fråga! Dom föreslog då från talarstolen att det ena partiet, Liberalerna, skulle få sitt partistöd medans Vänsterpartiet inte skulle erhålla sitt.

Heder åt SD, C, MP, FV och S som tydligt i omröstningen som blev visade på att man inte kan särbehandla någon.

Jag personligen tycker det är både anmärkningsvärt och provocerande att Moderaterna utan att skämmas anser att det är dom som parti som tydligen skall avgöra. Inte regler eller bestämmelser utan dom som parti har tolkningsföreträde.

Observera att inget av partierna, vare sig dom två aktuella eller övriga, begått något fel i sin redovisning eller haft synpunkter från revisorer. Kompletta handlingar var inte inkomna före fastställt datum, det är misstaget som skett.

Man måste ställa sig frågan: är det fler frågor i fullmäktige där Moderaterna anser sig kunna skilja på vad som är rätt eller fel? Där deras synpunkter står över andras? Eller om det kommer fler omröstningar där Moderaterna har synpunkter eller anser sig ha rätten att bestämma vilka regler som gäller till punkt och pricka eller vilka man kan tycka godtyckligt om?

Kanske hade det inte blivit någon debatt alls om Liberalerna själva inte tyckt att deras anledning till förseningen var mer behjärtansvärd än Vänsterpartiets. Kanske hade då båda partierna erhållit sitt stöd med uppmaningen att vara noggrannare med inlämnandet i fortsättningen?

Anders Wallentheim
Ersättare i fullmäktige i Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se