Problem med kommunens datorer och telefoner

Hemtjänsten har sedan nästan en vecka problem med att använda sina telefoner till att läsa dokumentation och öppna digitala dörrlås hos vårdtagare. Det är en effekt av att Hässleholms kommuns it-avdelning under förra veckan uppdaterade hela nätverket. Många andra kommunanställda kunde under kortare tid inte heller logga in i sina datorer, telefoner fungerade inte och […]

Olagligt massupplag kan få bygglov i efterhand

Upplaget för bearbetning av schaktmassor bakom reningsverket i Hässleholm har varit igång utan bygglov under lång tid. Imorgon, onsdag, får politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ansökan på sitt bord. Men verksamheten har inte stoppats i väntan på beslut, trots att anläggningen tills dess rimligen bör klassas som svartbygge. Enligt kommunens bygglovschef Katarina Finyak är […]

Replik till SD om motsägande besked

INSÄNDARE. Den 26 september 2022 refererade Frilagt och NSk/Kb från kommunfullmäktiges möte. Där beskrevs behandlingen av en motion från SD (Hanna 1 och Hanna 2) gällande framtagande av en ”långsiktig plan för renovering och utveckling av små- och byskolor”. Vid mötet ville Hanna 1 (Nilsson) dra tillbaka motionen för att se över vilka kostnader genomförandet […]