torsjö live vers2

Replik till SD om motsägande besked

Replik till SD om motsägande besked

INSÄNDARE. Den 26 september 2022 refererade Frilagt och NSk/Kb från kommunfullmäktiges möte. Där beskrevs behandlingen av en motion från SD (Hanna 1 och Hanna 2) gällande framtagande av en ”långsiktig plan för renovering och utveckling av små- och byskolor”. Vid mötet ville Hanna 1 (Nilsson) dra tillbaka motionen för att se över vilka kostnader genomförandet skulle medföra. Det gick igenom med stöd av M, KD och L. Noteras bör datumet, 26/9, det vill säga efter valet! Så motioner lagda innan valet kan man dra tillbaka efter! Detta förfarande tolkar åtminstone jag som att man inte vill stå fast vid bevarandet av byskolor.

Vad gäller fritidsgårdarna i kransorterna så har ni lovat ungdomarna att de ska öppnas! Att det finns fritidsgårdar i Hässleholm hjälper inte barn och ungdomar i byarna eftersom bl a era partivänner i regionen har försämrat/dragit in allmänna kommunikationer så att det inte är praktiskt genomförbart att ta sig till/från Hässleholm längre.

Ni skriver i svaret inte ett dugg om varför ni inte stod upp för löftena när skattesatsen för nästa år fastställdes. Ni var ju fullt insatta i ekonomin innan valet. Det vill säga ni har lovat saker som ni aldrig haft för avsikt att genomföra.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Jag vidhåller att ni gör ert yttersta för att försvåra för flyktingar att befinna sig i kommunen. Titta bland annat på er behandling av ukrainarna. Dessa kom hit som våra ”gäster” och alla ömmade för deras situation. Nu har redan 6 personer lämnat Hässleholm, och Sverige, eftersom man inte får det stöd som behövs för integration och möjlighet att arbeta. Efter att ni trängt ihop kvarvarande 43 ukrainare på Qvarngården i Stoby har deras situation förvärrats så att fler överväger att lämna landet. En avliden ukrainsk man vägrar ni lämna bidrag till begravningen!

Inger Bodelsson

Läs tidigare insändare i ämnet:

2022-11-03 Motsägande besked från SD i Hässleholm

2022-11-07 Bemötande: Fritidsgårdar måste tyvärr vänta

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se