Gruppen-3a-328x120

Kenny Hansson (M) svarar inte på frågor om upplaget

Kenny Hansson (M) svarar inte på frågor om upplaget

Hässleholm Miljö fick bygglov och marklov för det tidigare olagliga upplaget med schaktmassor bakom reningsverket i Hässleholm. På onsdagen fattade politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslut i ärendet. Men ordförande Kenny Hansson (M) vill inte svara på Frilagts frågor om ärendet utan hänvisar bara till protokollet som blev offentligt på torsdagen. Samtidigt fortsätter tjänstemän på både stadsbyggnadsavdelningen och Hässleholm Miljö att lägga ut dimridåer om vad beslutet innebär.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, vill inte svara på frågor om beslutet om Hässleholms Miljös upplag. Foto: Berit Önell

Som Frilagt tidigare berättat har upplaget varit igång under lång tid utan bygglov, marklov och anmälan om miljöfarlig verksamhet. För ett par månader sedan tvingades Hässleholm Miljö betala företagsbot på 50 000 kronor för otillåten miljöverksamhet eftersom verksamheten inte anmälts som lagen kräver. Anmälan vann nyligen laga kraft och nu finns alltså beslut även om bygglov för upplag och marklov för utfyllnad till upplagsplatsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Åtgärderna får dock inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteman gett startbesked, annars kan byggsanktionsavgift tas ut. De kommer också att kalla till tekniskt samråd.

Bygglovschef Katarina Finyak. Foto: Urban Önell

Men mycket av utfyllnaden är redan gjord och ett upplag är taget i bruk, vilket också lett till att det finns ett tillsynsärende om olovligt byggande. Ändå har både utfyllnad och verksamhet fortsatt. När Frilagt upprepade gånger frågat bygglovschef Katarina Finyak varför verksamheten inte stoppas har hon inte svarat. Istället har hon skrivit obegripliga mejl om att bygglovet och tillsynsärendet vad hon sett inte berör samma område – vilket det visst gör enligt bygglovsansökan, ritningar och övriga tillgängliga handlingar. På onsdagen skrev hon också att transporterna med cirka 40 lastbilar inte bedömts som någon större permanent ökning av transporter till och från fastigheten och inte vägts in i bedömningen av upplagets lämplighet. Men i andra fall har olägenheter på grund av transporter stoppat upplag av samma typ.

Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef på Hässleholm Miljö. Foto: Berit Önell

Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef och kommunikationsansvarig på Hässleholm Miljö, har tidigare påstått att bygglovet enbart gäller en yta för rör- och grusupplag. Sent på onsdagskvällen skriver hon ett mejl till Frilagt med punkter som hon tycker kan missförstås i vår tidigare artikel. Hon vill inte ha någon rättelse, så troligen menar hon inte att det finns några sakfel: “detta är mest för din skull så det blir rätt nästa gång du skriver om detta”. Hon påstår bland annat att bolaget inväntar bygglov för att fylla ut/bygga ut upplagsplats, något som hon hävdar inte är påbörjat ännu – trots att marklovet och bygglovet i bolagets egen ansökan omfattar hela området på 15 000 kvadratmeter.

Arbetsutskottets protokoll redogör för ansökan. Inga delar av verksamheten har uteslutits, här ingår utfyllnad, mellanlagring och bearbetning av överskottsmassor från ledningsarbeten, mellanlagring av inköpta massor samt rör och rördelar.

Protokollet kunde dock tydligare berättat om politikerna gått helt på uppgifterna i ansökan så att hela området omfattas av bygglovet och även kravet på startbesked. Dessa frågor försöker Frilagt förgäves ställa till Kenny Hansson.

Kenny Hansson (M) hänvisar enbart till protokollet. Foto: Berit Önell

På onsdagen svarar han på sms att protokollet kommer imorgon. Vi frågar om han kan kommentera då.

– Nej.

När kan du då?

– Har inget att kommentera.

Du bör väl som ordförande kunna svara på frågor om beslut i nämnd och au i media?

– Kan svara på frågor absolut, men jag har inget att kommentera på de ärendena.

Frilagt förklarar att frågorna gäller ärendet om upplaget, men det svarar han inte på. På torsdagen försöker vi igen efter att ha läst protokollet.

– Har ingen möjlighet att svara förrän tidigast på tisdag. Frågorna kommer i sådana fall besvaras skriftligt. Har ingen kommentar att ge ang au:s beslut utan hänvisar till beslutet och den bedömning som förvaltningen har gjort, skriver han.

Vi vill inte vänta så länge och vill inte ha skriftliga svar. Vi påminner om att svar på frågor om offentliga handlingar enligt grundlagen ska ges skyndsamt, liksom utlämnande av sådana handlingar, det vill säga så fort som möjligt. I normalfallet är det samma dag och andra uppgifter får sättas åt sidan om så behövs.

Kenny Hansson fortsätter att hänvisa frågor till mejlen på tisdag samtidigt som han klargör att han inte kommer att ge något annat svar om upplaget än det som står i protokollet.

Berit Önell

Uppdatering:
På måndagskvällen hör Kenny Hansson av sig på sms med svar på Frilagts frågor. Han bekräftar att inga förändringar av bygglovshandlingarna gjorts inför beslutet i arbetsutskottet.

– Några diskussisoner kring avgränsningen fördes inte, skriver han

Tillsynsärendet berördes inte under mötet.

Kenny Hansson vill inte svara på frågor om att bygglovschef Katarina Finyak skrev till Frilagt att området för bygglovet inte är samma del av fastigheten som omfattas av tillsynsärendet. Men han anser inte att hon gett sken av att bygglov och marklov bara skulle gälla en del av området.

Hur ska jag annars tolka henne?

– Jag kan inte säga till dig hur du ska göra tolkningen, skriver han.

Läs mer:

2022-11-08 Olagligt massupplag kan få bygglov i efterhand

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se