Gruppen-3a-328x120

Budgetförslag justeras – konstgräs och omsorg prioriteras

Budgetförslag justeras – konstgräs och omsorg prioriteras

Konstgräset på Österås byts ut 2023 istället för 2025 och omsorgsnämndens sparbeting halveras. Det är två av flera justeringar i Hässleholms kommuns styrande majoritets budgetförslag som presenterades på torsdagsförmiddagen.

I ett pressmeddelande berättar kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD), kommunalrådet Lina Bengtsson (M) och kommunstyrelseledamoten Christer Caesar (KD) att de justerat sitt förslag utifrån regeringens budgetproposition. Enligt denna kommer kommunerna att få nya medel som inte var kända när budgetförslaget för Hässleholms kommun lades fram den 28 oktober.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Nya pengar från regeringen ligger bakom justeringarna i de styrandes budgetförslag, från vänster Lina Bengtsson (M), Christer Caesar (KD) och Hanna Nilsson (SD).

Sex miljoner kronor avsätts redan nästa år för utbyte av konstgräs på Österås.

– Vi som politiker måste vara lyhörda för kommuninvånarnas tankar och åsikter och när möjligheten att omprioritera uppstod tog vi beslutet att tidigarelägga utbytet av konstgräset, säger Hanna Nilsson (SD) i pressmeddelandet.

Sparkravet på omsorgsnämnden minskar med sex miljoner under perioden 2023-2024. Det innebär nästan en halvering av kravet, från 12,56 till 6,56 miljoner kronor. Minskningen fördelas med tre miljoner nästa år och lika mycket 2024.

– Detta går helt i linje med vår inriktning att prioritera kvaliteten i kärnverksamheterna. Omsorgen var vår första tanke när vi fick dessa medel från regeringen, säger kommunalråd Lina Bengtsson (M) i pressmeddelandet.

Tekniska nämndens kostnadseffektivisering minskar från två till en miljon kronor både 2023 och 2024. Arbetsmarknadsnämnden får två miljoner i tillskott till ekonomiskt bistånd, totalt 11 miljoner 2023.

– Med ytterligare 2 miljoner kommer vi kunna möta den uppräkning som gjorts på riksnivå för det ekonomiska biståndet i dessa tuffa tider, säger Christer Caesar (KD) i pressmeddelandet.

Kommunledningsförvaltningen får 750 000 kronor mer till säkerhetsarbete 2023. Barn- och utbildningsnämndens effektiviseringskrav på gymnasieskolan minskar från fem till två miljoner kronor 2023. Kultur- och fritidsnämnden slipper totalt två miljoner kronor av sitt sparbeting för 2023 och 2024 som därmed landar på 1,2 miljoner kronor båda åren.

Budgetförslaget ska behandlas i kommunstyrelsen den 23 november och i kommunfullmäktige den 5 december.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se