Gruppen-3a-328x120

Chockhöjning av va-taxan väntar

Chockhöjning av va-taxan väntar

Hässleholm Miljö vill chockhöja va-taxan med 30 procent nästa sommar och ytterligare 17 procent ett halvår senare. Anledningen är att stora investeringar behöver göras i vatten- och avloppsinfrastrukturen. Det berättar bolaget i ett pressmeddelande.

Stora investeringar väntar för reningsverket i Hässleholm liksom för övriga va-anläggningar och ledningsnät i kommunen. Foto: Hässleholm Miljö

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sedan tidigare är det beslutat att va-taxan höjs med 8,49 procent den 1 januari 2023. Det nya förslaget innebär en höjning på 30 procent den 1 juli 2023 och 17 procent den 1 januari 2024. Den 30-procentiga höjningen nästa år ger en höjning på 168 kronor i månaden på ett bräde för en normalvilla som antas använda 150 kubikmeter vatten per år. Totalt innebär höjningarna 336 kronor mer i månaden eller drygt 4 000 kronor mer per år för normalvillan jämfört med idag.

Miljardinvesteringar väntar i ledningsnät och anläggningar, mycket beroende på eftersatt underhåll.

Mats Didriksson, vd på Hässleholm miljö, säger att va-taxan måste höjas på grund av de miljardinvesteringar som väntar.

– Vi har kunnat hålla låga avgifter under lång tid. Mycket tack vare lägre takt på investeringar. Nu står vi på en plats där framtiden knackar på dörren och investeringstakten behöver öka. De kommande åren kliver vi in i en intensiv investeringsperiod. Som en följd av det ser vi även att avgifterna för va kommer öka, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö i pressmeddelandet.

Enligt pressmeddelandet byggdes stora delar av Hässleholms kommuns, och även övriga Sveriges, va-infrastruktur ut i mitten av 1900-talet. Idag måste nya utmaningar hanteras. Förnyelsebehov, urbanisering, klimatförändringar och ökade krav kommer att sätta va-verksamheterna i landet på prov.

– Det finns inget utrymme för att vänta längre. Vi behöver framtidssäkra och modernisera va-infrastrukturen i vår kommun, säger Mats Didriksson.

Förslaget skickas nu vidare för behandling i kommunens politiska organisation. Yttersta beslutande organ är kommunfullmäktige.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se