Gruppen-3a-328x120

MP ensamt bakom bilfritt centrum

MP ensamt bakom bilfritt centrum

Miljöpartiet ser ut att stå ensamma bakom sin motion om ett bilfritt centrum i Hässleholm. Den styrande majoriteten med SD, M och KD fick stöd av S och C för att avslå motionen vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen.

– Om inte centrum alldeles ska dö ut tror vi inte att det här går att göra, säger oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

Enligt förslaget, som en stor majoritet av politikerna säger nej till, skulle bland annat Järnvägsgatan bli bilfri.
Arberesha Sabani (MP) menar att biltrafik begränsar tillgängligheten i centrum för gång- och cykeltrafikanter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Motionen föreslår ett bilfritt område mellan Järnvägsgatan, Tingshusgatan, Östergatan och Tredje Avenyen. Varuleveranser skulle dock tillåtas, eventuellt på vissa tider och med utsläppsfria fordon. Boende skulle också kunna nå sina parkeringsplatser.

– Biltrafik begränsar tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter i stadskärnan där utrymmet för olika trafikslag är begränsat. En bilfrizon är ett säkrare plats för äldre, barn och funktionsnedsatta, skriver Arberesha Sabani och Dolores Öhman i motionen.

De hänvisar också till studier som visar att en bilfri zon ökar attraktiviteten för ett område och leder till ökad omsättning i handeln.

Övriga partier i kommunstyrelsen håller inte med. L var dock inte närvarande och C och MP har enbart ersättarplatser.

– Jag tror inte att det är bra för vårt centrum, det begränsar tillgängligheten, säger Lena Wallentheim.

Trafikplan och trafikstrategier har redan tagits fram och en parkeringsstrategi är alltså på gång. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslog därför i sitt remissvar att motionen skulle avslås. De aktuella strategierna verkar för en trafikstruktur som underlättar för fler att gå, cykla och åka kollektivt i centrum och även för ett informellt bilfritt centrum, vilket fyra strategiskt placerade parkeringshus i staden skulle medverka till.

I kommunstyrelsens arbetsutskott blev beslutet enligt tjänstemannaförslaget att anse motionen besvarad på grund av övriga strategier som antagits eller är på väg. Joachim Fors (S) ville även då avslå den och reserverade sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) verkar vilja gå längre än så.

– Jag är mycket tacksam att vi äntligen är överens om att vi inte ska ha ett bilfritt centrum, säger hon.

Arberesha Sabani, ersättare för MP i kommunstyrelsen, lämnade en protokollsanteckning där hon står fast vid motionen. Kommunfullmäktige avgör frågan.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se